KIC InnoEnergy avas uue partnerite otsimise vooru, mis annab kohalikele ettevõtetele võimaluse saada Euroopa säästva energia uuenduste eestvedajaks ja esindajaks Eestis. Avaldusi saab esitada kuni 12. augustini 2016.

Edukad taotlejad saavad KIC InnoEnergy  kogukonna liikmeteks, millega kaasneb võimalus osaleda ärikoolitustel, töötajate mentorlusprogrammides ja ligipääs potentsiaalsele rahastusele. Vastutasuks tegutsevad partnerid ettevõtte KIC InnoEnergy kohalike esindajatena. See roll hõlmab lootustandvate säästva energia ideede leidmist ja arendamist, investorite ja valdkonnas tegutsejate kaasamist ning KIC InnoEnergy kogukonna liikmetele mentorluse korraldamist.

„Eesti ettevõtetele on see ainulaadne võimalus liituda KIC InnoEnergy säästva energia kogukonnaga,“ ütles Christo Balinow, KIC InnoEnergy Põhja-Ameerika, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Lähis-Ida piirkonna ettevõtluse arendusjuht. „Otsime säästva energia valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid, kes suhtuvad sellesse sektorisse kirega ja tahavad olla osa millestki suurest. Edukad partnerid on ettevõtluse, innovatsiooni ja murranguliste ideede toetamisel liikumapanev jõud.“

Taotlejaid hinnatakse nende saavutuste, kohalikku innovatsioonikogukonda kaasatuse, meeskonna ja võrgustiku tugevuse ning pakutavate teenuste mastaapsuse alusel. Ettevõtted, kes soovivad partnerlusprogrammis osaleda, peavad täitma avalduse ja saatma selle aadressile apply@kic-innoenergy.com.

KIC InnoEnergy  on säästva energia valdkonna uuenduste eestvedaja Euroopas.

Probleem on suur, kuid eesmärk on lihtne: saavutada Euroopa säästliku energia tulevik. Edu tagab innovatsioon: uudsed ideed, tooted ja lahendused, mis toovad kaasa tõelised muudatused, uued ettevõtted ning uuendusmeelsed inimesed, kes toimetavad need turule.

KIC InnoEnergy toetab uuendusi ning investeerib nendesse igas tegutsemisetapis alates klassiruumist ja lõpetades klientidega. Koos oma partnerivõrgustikuga loob KIC InnoEnergy ühendusi kogu Euroopas, tuues kokku leiutajad ja tööstusvaldkonna, ettevõtjad ja turud, koolilõpetajad ja tööandjad, teadlased ja ärid.

KIC InnoEnergy tegutseb innovatsioonikoosluse kolmes suures valdkonnas:

Hariduses eesmärgiga luua teadlik ja edasipüüdlik tööjõud, kes mõistab, mida jätkusuutlikkus ning tööstus vajavad, et tagada selle valdkonna tulevik;

Innovatsiooniprojektides, et tuua kokku ideed, leiutajad ja tööstusvaldkond, võimaldamaks luua äriliselt tasuvaid tooteid ja teenuseid, mis annavad reaalseid tulemusi;

Äriloometeenuste valdkonnas, et aidata ettevõtjatel ja säästlikke ettevõtteid loovatel idufirmadel kiirelt kasvada, panustamaks globaalsesse energia ökosüsteemi.

Koos tegutsedes loob ja ühendab meie töö Euroopale vajaliku säästva energia alustalad.