Augustikuu lõpus, 22-25. augustini, toimub loomingulises Sänna Kultuurimõisas rahvusvaheline kaasava juhtimise koolitus.

Kaasav juhtimine ei ole kõigile koheselt arusaadav mõiste – nii mõnigi on koolitusele tulles küsinud, kas rõhk on sõnal kaasamine või juhtimine?

Lõpuks võib juhtuda, et osaleja saab üsna tugeva tõuke ümberhindamaks oma esialgset ettekujutust või ka juba väljakujunenud arusaama kaasamisest ja juhtimisest. Nii et rõhk pole kaasamisel ega juhtimisel nende tavapärases tähenduses, vaid sügavama sisu avamises: millised eeldused toetavad mõjusat kaasamist?

Kaasamise praktiseerijate jaoks ei tähenda kaasamine ainult osalejate nimekirja pikkust, vaid hoolitakse tegelikult, et iga protsessis osalev inimene saab võimaluse oma potentsiaali avada ning kasutada. Seda kõike ühise eesmärgi nimel, milleni jõutakse läbi koosloomise, üksteiselt õppimise ja tarkade otsuste tegemise.

Mis see kaasav juhtimine siis on?

See on nii mõtteviis, elufilosoofia kui ka igapäevane elupraktika – erinevate isiklike praktikate ja põhimõtete kogum, tööriistade ja meetodite varamu. See on kutse praktiseerida viise, kuidas tuua inimestes esile nende tegelikud võimed, luua eeldusi pühendumuseks ning leida uusi toimivaid lahendusi organiseerumiseks, kaasahaaramiseks ning uuenduste loomiseks.

Kaasava juhtimise väljakutse on kahtluse alla seada traditsioonilised juhtimisviisid: keerulises ja killustunud maailmas peituvad lahendused ning loovus mitte ühes eestvedajas, vaid erinevate inimeste jagatud tarkuses.

Kaasavas juhtimises kasutatakse mitmeid teooriaid ja meetodeid, mida rakendades on võimalik oskuslikumalt oma organisatsioonis, asutuses või kasvõi külakoosolekul ruumi luua ja hoida. Selle näideteks ring, maailmakohvik, avatud ruum ja tunnustav avastamine.

Ring on iidne kogunemise viis, mis on inimestel ammustest aegadest alates võimaldanud pidada tulemuslikke vestlusi, kus kõik inimesed saavad vastutust võtta, osaleda ja anda vestluse tulemusse oma panuse.

Maailmakohvik võimaldab erinevaid osapooli kaasates leida olemasolevatele probleemidele lahendusi, ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid ning toetada ühise dialoogi kujunemist.

Avatud Ruum on nii meetod kui ka organiseerumisviis, mis loob tingimusi põletavate, oluliste, keeruliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks gruppides alates 5 kuni 2000 inimest. Meetod toetab strateegiliste otsuste tegemist, tuleviku koosloomist, konfliktide lahendamist, konsulteerimist, erinevate teemade ja perspektiivide uurimist.

Tunnustav avastamine on tähenduslikel vestlustel tuginev protsess, mis toetab nende aspektide leidmist, mis muudavad elavad süsteemid toimivaks, tulemuslikumaks ning efektiivsemaks.

Kui Sa soovid oma ellu sügavamaid vestlusi ja teadmisi selle kohta, kuidas kaasavamalt tegutseda, siis oled oodatud osalema rahvusvahelisel kaasamise koolitusel Sänna Kultuurimõisas. Lähema teabe koolituse kohta leiad kodulehel:www.kaasamine.ee.

Juhtimisrännak viiakse läbi arenguprogrammi Kaasajate Kasvulava raames. Kasvulava on omanäoline kaasamispraktikuteja -huviliste arenguprogramm, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.