Rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations valis sadamaraudtee muutmise kergliikluse rohekoridoriks aasta 100 parima teo hulka. 

Tartu esitas sel aastal kestlike sihtkohtade edulugude konkursile uue hingamise saanud sadamaraudtee. Endise raudteekoridori kergliiklusteeks muutmise ideed pakuti mitmel aastal välja ka Tartu kaasavas eelarves, kus see sai 2021. aastal linlaste toetuse.  

Sadamaraudtee kaeti freesipuruga ning muudeti 2,5 km pikkuseks jalakäija- ja rattasõbralikuks kergliiklusteeks 2022. aastal. Juurde lisati valgustust, rajati teelaiendused koos pinkide ja prügikastidega, paigaldati truubid vee äravooluks ning lahendati autoteega ristumiskohad. Lähiaastatel arendatakse ala edasi rohekoridori ja lineaarpargina. Tänaseks on sadamaraudtee oluline osa nii linna rohe- kui rattateede võrgustikust. 

Tartu abilinnapea ja SA Tartumaa Turism nõukogu esimees Raimond Tamm ütles, et algselt sadamaraudtee koridori kavandatud magistraaltänava asemel kergliiklustee ja lineaarpargi rajamine on ilmekas näide arusaamade ja ootuste muutumisest linnakeskkonna arendamisel.

„Tartlastele igapäevaselt parema elukeskkonna pakkumise kõrval võimaldavad sellised ettevõtmised Tartul ka kestliku turismisihtkohana üha paremini silma paista ning avada uusi võimalusi meie turismisektorile,” ütles Tamm. 

Kestlike sihtkohtade TOP 100 koondab igal aastal parimad näited üle maailma, millest on teistel kestlikel turismisihtkohtadel õppida. Tartu on TOP 100 hulka valitud juba neljandat aastat järjest: 2022. aastal keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendiga, 2021. aastal autovabaduse puiesteega ning 2020. aastal ülelinnalise rattaringluse ja eestimaise rohegaasiga sõitvate linnaliinibussidega. 

Lisaks hindasid rahvusvahelised audiitorid Tartu kestliku sihtkohana sel aastal varasemalt hõbetasemelt plaatinatasemele. 

Rohkem infot roheliste sihtkohtade programmi ja TOP 100 edulugude kohta.