Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, et majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke ei tohi saavutada kalavarude arvelt.

29.juunil Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil tunnistas Seeder Euroopa Ühise Kalanduspoliitika ulatusliku reformimise vajadust.

„Kalavarude jätkusuutlikkuse taastamine peab olema meie prioriteet number üks ning lühiajalised sotsiaalmajanduslikud kaalutlused ei tohi meid viia kalaressursi edasisele ülekasutamisele,” ütles Eesti põllumajandusminister oma sõnavõtus. „Loomulikult on oluline rannakalanduse, sisevetekalanduse ja samuti traalisektori majanduslik edukus, kuid see ei tohi toimuda kalavarude arvelt.”

Seedri sõnul on lahendus kalurite jaoks oma saagi parem väärindamine, turustamine ja alternatiivne ettevõtlus. Sealjuures tõi minister näiteks Eesti viimaste aastate positiivseid kogemusi ja arenguid, pidades silmas e-riiki ja kalandussektori restruktureerimist.

Seeder toetas ka tursa väljapüügivõimaluste suurendamist, mis annaks lootust kilu- ja räimevarude taastumiseks. Tema sõnul tekitab Läänemere kalavarude olukord muret ka seetõttu, et hiljuti veel halvas seisukorras olev tursavaru on hakanud jõudsalt kosuma, ohustades nüüd kilu- ja räimevaru. Nimelt toitub tursk just viimatinimetatud liikidest.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil olid Euroopa Liidu Ühise Kalanduspoliitika tuleviku kõrval peamisteks Eestit puudutavateks teemadeks veel Euroopa Komisjoni esialgsed seisukohad 2011. aasta kalapüügivõimaluste kohta ning Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine.

„ÜPP lihtsustamine on äärmiselt oluline nii põllumajandussektorile kui ka riigiadministratsioonile,” tõdes Seeder. „ÜPP tulevikuaruteludes peame seda kogu aeg silmas pidama, aga samas on oluline muuta ÜPP rakendamine praegusest kitsalt rahakasutust kontrollivast süsteemist tulemusele orienteeritud süsteemiks. Oluline, et me saavutaksime ÜPP tulemusena konkurentsivõimelisema, keskkonnasõbralikuma ning maapiirkondade üldisele arengule kaasa aitava põllumajandussektori.”