Euroopa Komisjon võttis eile (25.02.2015) vastu energialiidu raamstrateegia, mis näeb ette uute õigusaktide vastuvõtmist elektrituru ümberkorraldamiseks, sh märkimisväärselt suurendada piirkondlikku koostööd ning luua reaalselt toimiv ühisturg

Euroopa Komisjon võttis eile (25.02.2015) vastu energialiidu raamstrateegia, mis näeb ette uute õigusaktide vastuvõtmist elektrituru ümberkorraldamiseks, sh märkimisväärselt suurendada piirkondlikku koostööd ning luua reaalselt toimiv ühisturg.

Strateegia toonitab uute infrastruktuuride arendamise vajadust, eriti riikidevahelisi ühendusi vähendamaks taastuvenergia üldise siseturuga integreerimise kulusid. Olulisel kohal on ka majanduse süsinikusisalduse vähendamine ning teadus- ja arendustöö, et tagada Euroopa Liidu püsimine taastuvenergia tehnoloogia liidrina. Seetõttu näeb strateegia ette ELi rahastamise suurendamist energiatõhususe valdkonnas. Eraldi tehakse teatises ettepanek ka uuele taastuvenergia direktiivile.

Euroopa Komisjoni asepresident Maros Sefkovic plaanib esitada taastuvenergia paketi järgmisel aastal, et tagada aastaks 2030 seatud kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamine võimalikult kulutõhusalt.

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni (EWEA) tegevjuht Thomas Becker tervitas Euroopa Komisjoni algatust ning kommenteeris, et uus taastuvenergia direktiiv on vajalik näitamaks taastuvenergeetika keskset rolli Euroopas ka pärast 2020 aastat.

„Need on äärmiselt positiivsed suunised Euroopa Komisjonilt. Me näeme soovitusi nihkumaks fossiilkütustel domineerivalt majanduselt hoopis jätkusuutlikuma, turvalisema ning rohkem süsihappegaasivabade energiaallikate poole,” lisas Becker.

Eilset uudist kommenteerides märkisid Euroopa Parlamendi saadikud Kaja Kallas ja Guy Verhofstadt, et erilist tähelepanu tuleb pöörata energialiidu ärilisele poolele. Investeeringute suurimaks takistuseks on regulatsioonide ebakindlus, sest nii riiklikud kui euroliidu reeglid muutuvad pidevalt. „Investorid on valmis oma raha energialiidu projektidesse paigutama vaid siis, kui sellega seotud seadused on paigas, keskkonnatingimused on teada ning konkurentsireeglid selged,” märkisid Kallas ja Verhofstadt.

Ühiselt energialiidult oodatakse Euroopa Liidu liikmesriikide korrapäratu ja segase energiapoliitika lõpetamist, kes täna paraku annavad sageli ebaselgeid sõnumeid finantseerijatele ja potentsiaalsetele investoritele.