Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul 4. juunil anti pidulikus osas üle Eesti Eluteaduse Hoidja kolm auhinda. Koosolekul valiti seltsi juhatus ehk presiidium järgmiseks kolmeks aastaks.

Eesti Eluteaduse Hoidja auhinda on 25 eksemplari, millest 21 oli siiani välja antud. Auhinnad nr 22–24 pälvisid

Urmas Kõljalg – elurikkuse teabe kättesaadavaks tegemise eest,

Lauri Laanisto – bioloogia klassika vahendamise eest,

Eerik Leibak – Eesti looduse väärtustamise ja lindude nimetamise eest.

Koosolekul valiti looduseuurijate seltsile uus juhatus (presiidium). Presidendina jätkab akadeemik professor Urmas Kõljalg, asepresidendid on Toomas Kukk ja Lennart Lennuk ning presiidiumi liikmed Tiina Elvisto, Maris Hindrikson, Lauri Laanisto ja Kairi Põldsaar. Valiti ka viieliikmeline revisjonikomisjon kooseisus Irja Saar, Kadri Sohar, Martin Tikk, Toivo Meikar ja Hillar Kala.

Eesti Eluteaduse Hoidja auhinda antakse välja tunnustusena eesti bioloogilise kultuuri loojaile ja hoidjaile. Auhind asutati 1984. aastal ja selleks on Vive Tolli graafiline leht "Eesti Eluteaduse Hoidja", tiraažiga 25 eksemplari.

Eesti Looduseuurijate Selts (LUS), asutatud 1853, on Eesti ja Baltimaade vanim pidevalt tegutsenud teaduslik ühendus. Seltsi peamine ülesanne on uurida Eesti loodust, edendada loodusetundmist, anda välja selle teemalisi publikatsioone, omada loodusteaduslikku raamatukogu ning edendada Eesti loodushoidu ja -haridust. www.elus.ee