Eesti Maaülikooli Mahekeskuse 2011. aasta stipendiumikonkursil pälvis parima magistritöö stipendiumi Karin Praks töö eest, mis uurib meemesilaste kasutamist hahkhallituse biotõrjel. 

Praksi töö kannab pealkirja "Meemesilaste (Apis mellifera L.) kasutamine hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.)" ning selle juhendajateks olid prof. Marika Mänd ja MSc Riin Muljar.

Parima bakalaureusetöö tiitli sai Karin Zereen tööga "Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs", juhendajaks MSc Darja Matt.

Publitseeritud mahepõllumajanduse teemalise teadusartikli katergoorias premeeriti artikkel The structure of Phytophthora infestans populations from organic and conventional crops (eestikeelne pealkiri Phytophthora infestans populatsioonide struktuur mahe- ja tavaviljeluses). Autoriteks olid Eve Runno-Paurson, Triinu Remmel, Ann Ojarand, Alice Aav ja Marika Mänd.

Stipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest.