Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik asutus Eestis ja kuulub RMK koosseisu alates 2014. aasta algusest. Praegu tegeletakse Põlulas lõhe, siia ja vähesel määral harjuse noorkalade kasvatamise ja asustamisega.

  • Veemajandus
  • 3. oktoober 2017
  • Foto: Aleksander Kaasik, RMK

Siiakasvatusega on Põlula kalakasvandus katseliselt tegelenud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused selles vallas on lootustandvad. Kasvatusobjektiks on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke. Teadlaste hinnangul on selle siiapopulatsiooni seisund halb ning asurkonna turgutamiseks tuleks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu.

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 17.45 algaval siia asustamise päeval on soovijatel võimalik Pärnu jõe ääres Paikusel ise noorkalu ämbriga vette viia, ülejäänud kalad asustatakse spetsiaalse toru abil otse konteinerist. Asustamise käigus saab teada, kuidas on siia kasvatamise katse kalakasvanduses õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid.

Päevast osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine kuni 6. oktoobri kella 16-ni.

Loe täpsemalt ürituse lehelt.
Vaata ka täpsemalt asustamise asukohta ja pane end kirja RMK kodulehel.

Siia asustamise päev on järjekordne sündmus vastuste- ja osaluspäevade sarjast "Mis on puude taga?", mille raames tutvustame, selgitame ja arutleme üheskoos selle üle, millega RMK-s igapäevaselt tegeletakse.