Eelmisel nädalal leiti Tallinnas Snelli tiigist ebaseaduslik röövpüügivahend, täis kokri. Enamik kalu õnnestus elusana tiiki tagasi päästa.

Vahetult enne kevadpüha avastas Toompargis liikunud tallinlane Snelli tiigist püügiriista, mis oli täis kokresid. Aitäh sellele tähelepanelikule inimesele, kes kohe teatas leiust ka linnaosavalitsuse töötajatele! Tänu kiirele tegutsemisele õnnestus suurem osa kalu päästa ja elusana tiiki tagasi lasta,“ rääkis Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Sumbale sarnanev püügiriist oli tiigis olnud arvatavalt mitte enam kui mõne päeva, sest sellesse sattunud hõbekogred olid veel üsna vilkad. Kesklinna linnakeskkonna osakonna töötajaile ei tulnud kalad Snelli tiigis üllatusena – nendega on veekogu olnud juba hulk aastaid asustatud. Küll aga oli üllatav avastada röövpüüdja huvi kokrede vastu.

Tallinna linna heakorraeeskirja kohaselt on kalastamine linnatiikidel keelatud, vastavad sildid on väljas ka Snelli tiigi ääres. Kui keegi keelatud tegevust märkab, siis palume sellest teatada linnaosavalitsusele või keskkonnainspektsioonile.

Tallinna linn on algatanud riigihanke Snelli tiigi korrastamiseks, mis peaks kätkema endas tiigi tühjendamist veest, põhja puhastamist ja kalade ümberasustamist. Praeguseks ei ole veel tööde teostaja selgunud.