Keskkonnaamet ja MTÜ Tipu Looduskool korraldavad 30. septembril Soomaa rahvuspargis Sooülikooli aastaseminari.

Sooülikooli eesmärk on edendada looduse ning inimese vaheliste suhete uurimist Soomaal ja tutvustada kohalikku kultuuripärandit laiemale publikule. Tänavusel seminaril keskendutakse Soomaa piirkonna kultuuripärandile ning antakse ülevaade selle uurimisest, kaitsest ja Soomaa looduslikest pühapaikadest. 1. oktoobril toimub seminari jätkuks praktiline õppepäev, mil võetakse ette matk hääbunud Tõramaa küla talukohtade juurde, et tutvuda kunagise küla ajaloo ning praeguse olukorraga.

„Seminaride ja koolituste kaudu saame küll innustada huvilisi kultuuripärandit väärtustama, kuid pärandi edasi kandjateks ning uue pärimuse loojateks on siiski inimesed ise. Praegu on Soomaale elama jäänud vaid sitkemad pered, kelle jaoks on suurvee ning loodusmuutustega kohanemine ja koos toimetamine loomulik eluviis.

Mitmed noored on valinud rahvuspargi oma elukohaks just tänu selle omapärale. Kuna Soomaa elanike arv on väga väike, on eriti oluline, et siinsed elanikud aitaksid kaasa kultuuripärandi püsimisele ka tulevikus,“ lausus Liina Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist.  

Sooülikooli näol on tegemist kord aastas toimuva kokkusaamisega, kus tutvustatakse uuringuprojektide tulemusi, vahetatakse infot, kuulatakse loenguid ja osaletakse matkadel. Igal aastal on Sooülikoolil kindel fookusteema, näiteks eelmisel aastal pöörati tähelepanu liikide elupaikade taastamisega seotud uuringutele ja tegevustele rahvuspargis. Lisainfo tänavuse Sooülikooli sündmuste ja registreerumise kohta on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

Soomaa rahvuspark on loodud suurte soode, lamminiitude ja metsade kaitseks Vahe-Eesti edelaosas, samuti kultuuripärandi hoidmiseks. Soomaa koostöövõrgustiku eestvedaja on Tipu Looduskool ning sinna kuuluvad erinevad organisatsioonid, õppeasutused ning teised huvilised.

Sooülikooli korraldusmeeskond koondab infot vajalikest ja huvitavatest uuringuteemadest ning koostöös ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega pakub õpilastele välja ka bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöö teemasid. Uurimistööde tulemuste kasutamine aitab edendada teaduslikel uuringutel põhinevat loodus- ja kultuuripärandikaitset ning arenguprotsesside planeerimist Soomaa rahvuspargis.