Andrea Thompson meediakanalis Live Science kirjutab uuest kliimateemalisest uuringust, mille kohaselt loomade mõõtmed võivad väheneda, kui kliima jätkab soojenemist.

Kliimamuutuste mõju loomadele on täheldatud üle maailma - alates jääkarudest põhjapoolusel ja lõpetades korallriffidega troopilistes vetes. Leitud on väga erinevaid muutuseid. Kahe muutuse kohta võib siiski öelda, et nad on levinud üle maailma. Nendeks muutusteks on  liikide tegevusala nihkumine kõrgematele territooriumitele ja uutele laiuskraadidele, et hoida kehatemperatuuri mugavustsoonis ja nihutada tähtsündmusi organismide eluringis (näiteks  taimede õitseaega või lindude rännet).

Nüüd saab nimekirja lisada ka kolmanda muutuse, sest uues uuring näitas, et temperatuuri tõustes elusolendid muutuvad väiksemateks - seda alates suurtest kooslustest kuni üksikisenditeni.

„Suhe soojema kliima ja väiksema kasvu vahel on eksisteerinud teadaolevalt looduses koos soojemate keskkonnatingimustega,“ ütles ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences 20. juulil avaldatud uuringu eestvedaja Martin Daufresne, kes on Cemagref Public Agricultural and Environmental Research Institute´i teadlane. Daufresne´i meeskonna eesmärk oli uurida, kas nimetud seos töötab ka kliimamuutuste puhul. Nad leidsid, et töötab küll.

Seos soojemate keskkondade ja väiksemate suuruste vahel töötab bioloogilises koosluses kolmel erineval tasandil. Väike olemine võib tähendada, et elusorganism kuulud väikese suurusega liikide hulka. See võib ka tähendada, et isend on noorem või väike oma vanuse kohta.

Martin Daufresne´i meeskond korraldas vaatluseid erineva keskkonnaga (suured järved, jõed ja soolased veekogud) veekooslustes, kus esines mitmekesine valik organisme (sealhulgas bakterid, plankton ja kalad).

Uuringus selgus, et kooslused läksid väiksemaks, kui keskkonna temperatuur tõusis.

„Mis täpselt kirjeldatud muutust põhjustab, ei ole veel teada. See nõuab edasist tööd,“ ütles Daufrense. „Fakt, et me jälgime ühist mustrit erinevate süsteemide puhul ja erinevatel organismidel, tähendab seda, et on olemas globaalse soojenemise mõju suurusele,“ tõdes teadlane.

Uuringuid on vaja veel, et näha kas sama suhe kehtib ka teistsuguste liikide ja keskkondadega, näiteks maismaa soojavereliste loomadega. Üks hiljutine uuring ajakirjas Science arvab, et globaalne soojenemine põhjustab sama tulemust  Šoti lammastele, sest loom näib olevat  jäänud väiksemaks eelmiste kümnendite pehmemate talvedega.

Daufrense ja tema kaaslased tahavad veel uurida, millise efekti annavad  kuhjuvad kahanemised kooslustele. Üks võimalike viise suuruseid peegeldada on toiduahela kaudu. “Liikide suurus on üldiselt seotud positsiooniga toiduahelas. Mida suurem sa oled, seda kõrgemal sa oled toiduahelas,” ütles Daufresne.  Teadlase meelest võib suuruste muutumine mõjutada suhet saagi ja kiskja vahel. Efekt võib olla suurem kõrgematel laiuskraadidel, ütles Daufresne.

SB saatkonna logo

Allikad:

A. Thopson "Warming World May Mean Smaller Animals" Live Science http://www.livescience.com/environment/090720-climate-small.html