Üle-euroopaline mittetulundusorganisatsioon ARK Nature annetas Soomaa rahvuspargile ning Sookuninga looduskaitsealale kokku ligi 50 koniku tõugu hobust, kes hakkavad hooldama poollooduslikke kooslusi.

Hobused annetati otse maahooldajatele, kellega ARK Nature sõlmis viie-aastased lepingud hobuste kasutamiseks.

 “Rahuliku iseloomuga koniku tõugu hobused on oma tõuomadustelt üsna algupärased, nad on väikest kasvu ja hallikas-pruunikat värvi. Aborigeense tunnusena on konikutel tume vööt seljal ja laudjal. Oma karjatamisaladel elavad konikud hobustele iseloomulikult haaremgruppidena, see tähendab, et juhttäku karjas elab mitu mära,” ütles Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Gunnar Sein.

Hobused toodi Eestisse pikemat perspektiivi silmas pidades. Kui kari paljuneb, siis plaanitakse konikuid poollooduslike koosluste hooldajatena kasutada ka mujal Eestis.

Ühendus ARK Nature on toetanud loodussõbralike karjatamisalade rajamist mitmel pool Euroopas, sealhulgas ka näiteks Lätis. Nüüd on ARK Nature leidnud koostööpartnerid ka Eestist. Loodussõbralikul karjatamisel kasutatakse erinevaid suuri rohusööjaid, kes tunnevad end looduslikes tingimustes hästi. Sobilikud on aborigeensed ning poolmetsikud tõud, kes on toiduvaliku osas vähenõudlikud ja ilmastiku muutlikkusele vastupidavad.