Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2011-2020 on avalikul arutelul 19. aprillist 3. maini 2011.

Kavaga saab tutvuda Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses ja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris ning Keskkonnaameti koduleheküljel.

Vastuväiteid ja parandusettepanekuid kaitsekorralduskavade kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile (Paala tee 4, Viljandi 71014) või e-postiga, märksõnaga "Soomaa" kuni 3. maini 2011. a.

Kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 3. mail kell 16 Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse saalis.

Lisainfo: Keskkonnaamet ja Meelis Suurkask.