Soode- ja rabaderohkuse ning nn viienda aastaaja poolest tuntud Soomaa rahvuspark tähistab sel nädalavahetusel 20. tegutsemisaastat juubeliseminari ja matkaga.

24. augustil toimunud juubeliseminaril tervitasid Sooma rahvusparki Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja RMK esindajad, samuti anti sõna kohalike mittetulundusühingute liikmetele. Pühapäeval, 25. augustil korraldas RMK aastapäeva tähistamiseks matka Riisa õpperajal ja Koprarajal.

„Viljandi- ja Pärnumaa  piiril asuv Soomaa rahvuspark kuulub rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade nimekirja ning on üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku linnu-ja loodusala. Soomaa rabad on väga olulised pesitsusalad inimpelglikele linnuliikidele ning sobivaks elupaigaks suurtele kiskjatele.

Tänu oma „viiendale aastaajale“ on Soomaa armastatud sihtkoht loodusesõpradele nii Eestist kui ka kogu maailmast. Oluline roll Soomaa looduse ja kultuuripärandi kaitsmisel on Soomaa sõbralikel ja tegusatel inimestel, kes on leplikud üleujutusega kaasnevate raskustega ning ei hädalda ega virise, vaid oskavad sellega kaasnevad miinused kenasti plussideks muuta,“ sõnab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja Sulev Vare.

Soomaa rahvuspark loodi 1993. aastal Vahe-Eesti suurte soode, lamminiitude ja metsade, maastike ja omapärase kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks. Rahvuspargist enamiku hõlmavad suured sood; Kuresoo, Öördi, Kikepera ja Valgeraba eraldavad üksteisest Halliste, Raudna ja Lemmjõgi, mis ühinevad Navesti jõeks.

Elu Soomaal sõltub ilmastikust rohkem kui kusagil mujal Eestis. Jõgede üleujutus, mida soosib tasane reljeef ja Halliste jõe vastuvoolu suubumine Navesti jõkke, on rahvuspargile palju kuulsust toonud. Rahvuspargi ajaloo kohta saab rohkem infot siit.

Soomaa rahvuspargi valitsejaks on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon, rahvuspargi külastuskorraldajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Rahvuspargi kaitse eesmärkide saavutamisele ja kohaliku elu hoidmisele aitavad kaasa mitmed mittetulundusühingud ja organisatsioonid.