Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja teise konkursivooru, et leida kohalike omavalitsuste hulgast partnereid, kes pakuksid psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit.

“Projekt pakub omavalitsustele paindlikke võimalusi, kuidas arendada elanikele vajalikke teenuseid,” kommenteeris sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talitluse projektijuht Kärt Saarsen. “Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi ühe tervikuna. Kujundame teenuse iga abivajaja puhul just talle vajaminevatest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest.” Abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, kes kaasab oma piirkonna inimeste toetamiseks sobivad teenusepakkujad.

Eelmise konkursi tulemusel alustas sel sügisel uue teenusmudeli piloteerimist kaheksa Eesti omavalitsust: Tallinn, Kose vald, Jõelähtme vald, Kohila vald, Kohtla-Järve, Lüganuse vald ning ühises koostöös Haapsalu ja Lääne-Nigula vallad.

„Psüühilise probleemide all kannatavate inimeste suhtlus on reeglina väga piiratud, nad on kapseldunud koduseinte vahele. Püüame neid inimesi kodust välja aidata ning leida neile sobivad vaba aja või eneseteostuse võimalused. Ida-Virumaa üks probleemi on ka teenusepakkujate vähesus. Projektiga soovime piirkonnas elavdada või juurde tekitada erinevaid teenusepakkujaid,“ kommenteeris projektis osalemise kogemust Lüganuse sotsiaalnõunik Ketlin Mõru.

Mudelit katsetatakse kuni 2021. aasta lõpuni. Teises konkursivoorus jaotatakse taotlejate vahel kuni 505 teenusekohta tööealistele psüühilise erivajadusega inimestele. Selle vooru rahaline maht ulatub 4,8 miljoni euroni.

Konkursile oodatakse osalema kõiki Eesti kohalikke omavalitsusi ning esitada võib ka ühistaotlusi. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2020 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“. Konkursi dokumendid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Rohkem infot projekti kohta leiab samuti sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Konkurss viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.