Aprillis tähistati Eestis ja mujal maailmas mitmekesisuse päeva. Selle eesmärgiks on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ja erakordsust nii ettevõtetes ja organisatsioonides kui ühiskonnas laiemalt. Algatus Youth-Sport-Vol loodi selleks, et tagada spordivabatahtlikkuse abil noortele parem ligipääs tööturule, seejuures peab Rahvusvahelise Spordivabatahtlike Liikumise SCULT juht Ott Pärna spordivabatahtlikkuse üheks olulisimaks väärtuseks sotsiaalset mitmekesisust.

Mis on spordivabatahtlikkus?

Töökogemuse puudumist peetakse noorte puhul üheks märkimisväärseimaks pudelikaelaks tööturule sisenemisel. Sageli peetakse vabatahtlikku tööd kandidaatide hindamisel tasustatud töökogemusega võrdselt väärtuslikuks. Sport on vabatahtliku tegevuse kõige atraktiivsem valdkond, millesse panustab üle 20 miljoni inimese Euroopa Liidus, seda kas aeg-ajalt või regulaarselt. Varem on Kesk-Läänemere piirkonnas olnud juurdepääs spordivabatahtlikkusele võrdlemisi kaootiline. Noortel oli vähe infot selle kohta, kus ja kuidas pakkuda oma teenuseid spordivabatahtlikena ning saada teavet vabatahtliku tegevuse erinevate võimaluste kohta. Spordivabatahtlikkuse arendamise on võtnud oma südameasjaks organisatsioon SCULT, mille nimetus tuleb sõnadest „sport“ ja „culture“.
Oti sõnul oli selge, et katsetusfaasis on vaja mingit tuge. SCULTi tegevuse algus sai olulise panuse Kesk-Läänemere programmist, mille toetuse abil ehitati üles organisatsiooni sekretariaat, arendati tehnoloogiaplatvorm, mis lubab vabatahtlikke üha kergemini kaasata, töötati välja tegevusmudelid, mille alusel töötatakse, ning pandi alus SCULT akadeemiale.

Lubadus on see, mis loeb

Mida spordivabatahtlikkus noortele üldse annab ning miks peaks noor oma väärtuslikke vabu päevi vabatahtlikuks olemisele kulutama?
SCULTi juht Ott Pärna peab spordivabatahtlikkuse olulisimateks väärtusteks erinevaid sotsiaalseid oskusi, mida vabatahtlik töö annab, ja sotsiaalset mitmekesisust laiemalt, mida see mitmel viisil toetab. Kesk-Läänemere programmi projekti Youth-Sport-Vol sihtrühmaks olid küll töötud noored, ent külg külje kõrval töötati erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimestega igas vanuses ja eluetapis. „Mida erinevam seltskond, seda parem“, ütleb Ott, ja lisab, et „väärtus tuleneb sellest, et saadakse üksteisega suhelda ja seeläbi maailmapilti avardada, väga palju on mentorlust ja muul moel üksteiselt õppimist“. Tegevusi on nendelegi spordivabatahtlikele, kel füüsilised võimed tagasihoidlikumad, näiteks on nägemispuudega noori IRONMANi triatlonil medaleid lahti pakkinud. Ka noorte endi sotsiaalne taust on väga erinev, osad neist õpivad, osad ei õpi.

Inimeste puhul, kes on teinud kas või pool päeva midagi teiste heaks, on tõenäosus „halvale teele“ minekuks erinevatel andmetel ligikaudu 80 protsenti väiksem. Tekib sotsiaalne vastutus ja kuuluvustunne ning positiivsed referentsgrupid. Pärna sõnab: „Üks suurimatest väärtustest võistlustel on see, et vahet pole, kas oled sportlane, määrdemees, abiline logistikas või erinevate spordialade juures – kõik on võrdsed, vastastikune lugupidamine on väga suur, kõik sõltuvad üksteisest. Üks kõigi, kõik ühe eest. Üheks kuldreegliks ja eduteguriks on kindlasti lubadus – kui oled lubaduse andnud, pead sellest kinni pidama – teised inimesed sõltuvad sinust, ka spordiürituse üleüldine edu või mõne sportlase karjääri tipphetk võib just sinust sõltuda.“ See omakorda õpetab noortele vastutustunnet ja sallivust, mis omakorda võimaldab erinevates organisatsioonides ja kultuurides paremini toime tulla.

Vabatahtlik paneb õla alla

Lisaks nende oskuste õppimisele ja õpetamisele, mis noori tööturule sisenemiseks ette valmistab, väärib märkimist projekti Youth-Sport-Vol algatus „Vabatahtlik paneb õla alla“. Selle käigus ehitati nägemispuudega neiule 9-meetrine jooksulindiga raam, mida kanti läbi kogu 10km jooksu, et ka tema saaks Tartu Jooksumaratoni raja läbida. SCULTi pingutused noorte kaasamisel ei ole jäänud märkamata. Näiteks pälviti sotsiaalsele tõrjutusele looval viisil tähelepanu juhtimise eest ihaldusväärne tunnustus Kuldmuna konkursil. Samuti tunnustas president Kersti Kaljulaid organisatsiooni Aasta Vabatahtlike Kaasaja 2018 tiitliga, ka Tallinna Linnavalitsus tõstis SCULTi esile konkursil Suur Tegu Tallinna Noortele 2018.

Ühtse spordivabatahtlikkuse mudeli arendamisele andis rahalise toe Interregi Kesk-Läänemere programm perioodil 2014-2020. Projekti raames loodi ühtne platvorm, viidi läbi teadlikkust tõstvad seminarid ning meediakampaaniad. Kesk-Läänemere programm rahastab oma piirkonnas projekte, mis pakuvad ühistele väljakutsele lahendusi. Programmi liikmesriigid on Eesti, Läti, Rootsi ning Soome (sh Ahvenamaa).

Spordivabatahtlikkus avab parema ligipääsu tööturule