Statistikaamet ootab konkursile „Andmepärl 2022“ silmapaistvaid andmekäsitlusi, et välja selgitada möödunud aasta säravaimad andmelood ja infograafika lahendused Eestis.

Statistikaamet kutsub kõiki, kes loovad andmetest mustreid ja seoseid, kandideerima konkursil „Andmepärl 2022“. Konkursil selgitatakse välja möödunud aasta parim andmelugu ja parim infograafika Eestis. Tööde esitamise tähtaeg on 21. märtsil 2022.

„Korraldame „Andmepärli“ konkurssi teist aastat, et tuua välja säravamaid andmete kasutamise ja mõtestamise näiteid ning parandada üldist andmekirjaoskust,“ ütleb konkursi „Andmepärl 2022“ žürii esimees, statistikaameti partnerlussuhete juht Jaana Tael. „Ootame osalema kõiki, kes on avaldatud kirjatööde või ilmeka visualiseerimise kaudu esile toonud andmete väärtuslikkust.“

 

Konkursi kategooriad

 

Parima andmeloo auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Parima infograafika auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu. Selles on kasutatud uuenduslikke ja kaasahaaravaid infograafika meetodeid. Töös on originaalsust ja eksperimenteerimise julgust ning selle disain on kasutajasõbralik.

„Oskuslikult ja õigesti kasutatud ning analüüsitud andmed lisavad olulistele ideedele ja teadmusele usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust. See on tänapäeva kirjul infomaastikul orienteerumiseks ülioluline, sest aitab kõigil paremaid, andmepõhiseid otsuseid teha. „Andmepärli“ konkursi kaudu soovime hästi kasutatud andmeid rääkima panna ja tõsta esile nutikaid lugude jutustajaid,“ lisab Jaana Tael.

 

Osalemine ja hindamine

 

Konkursil võivad osaleda üksikisikud, kollektiivid, avalikud asutused ja ettevõtted, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud aastal 2021. Konkursile esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad statistikaameti esindajad ning majandus-, infotehnoloogia-, rakendusuuringute, graafilise disaini ja meediaeksperdid. Hindamistööd juhib statistikaameti partnerlussuhete juht Jaana Tael.

Žürii valib kummaski kategoorias välja kuni viis parimat tööd, millest võitja selgub rahvahääletuse ja žürii hinnete kokku liitmise tulemusel.  

 

Tööde esitamine ja võitjad

 

Konkursile oodatakse töid hiljemalt 21. märtsiks e-posti teel stat@stat.ee märksõnaga „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“. Töö võib esitada nii autor ise kui ka keegi teine.

Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna nominatsioonid oma veebilehel välja 28. märtsil 2022. Võitjad selguvad 14. aprillil 2022. Kummagi kategooria võitja saab preemiaks valikuliselt kas raamatu- või elektroonikapoe 500-eurose kinkekaardi.

Võitjad ja kummagi kategooria viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel. Loe konkursi täpsemate tingimuste ja hindamise kriteeriumide kohta siit. Lisateavet saab e-posti teel stat@stat.ee või telefonil 625 9300.