Kas mõtled vahel, kuidas sind mõjutab linnakeskkond, kus elad ja liigud? Kas sinu meeleolu mõjutavad ka rohealade ja parkide olemasolu, samas ka müra, õhusaaste ja liiklus? Kui toetav on sinu kodupiirkonna kogukond?

Kui oled Tallinna elanik, siis kutsub Stockholmi Keskkonnainstituut Sind osalema kohaliku keskkonna ja enda heaolu teemalises küsitluses. Küsimustiku täitjatele tänutäheks raamatupoe e-kinkekaart!