Suvine kuumus kutsub inimesi vette. Kuid ei tasu unustada, et ka allpool veepiiri käib elutegevus. See mis sobib inimestele, ei sobi vee-elanikele.

28. juunil avastas Nõo Veskijärve supluskoha külastaja, et rannaalal olid liiva sees mänginud lapsed, kes olid veest välja toonud suures koguses järvekarpe/jõekarpe ja nendega liivalosse kaunistanud. 

Lapsed ise olid juba rannast lahkunud ja karbid jäänud kuuma päikese kätte surema. Nõo vallavalitsus palub selle tõttu kõigil lapsevanematel oma ja võõrastele lastele selgitada, et tegemist on elusorganismidega, kelle veest väljatoomisel ja mänguks kasutamisel tekitatakse neile piina ning nad hukkuvad, kui karpe jäetakse kauemaks kaldale. Oma kehaehituse tõttu on karbid kohastunud eluks vees ning ei ole iseseisvalt suutelised kaldal liikuma..

Jõe- ja järvekarbid elavad ainult väga puhtas vees, mistõttu nad ei saa elada igas veekogus. Karpe veekogudest välja tuues põhjustad neile tundlikele organismidele kohutavaid piinu. Samuti ei tasu osta dekoratsiooniks mõeldud limuskite kodasid, sest kusagil tapetakse neid. Ikka selleks, et oleks korraks silmarõõmu inimesel, kes ei oska mõelda, mis selle taga on.

Hoolime ja märkame!