28. septembril saab teoks FSC reede: päev, mille raames üle maailma toimub rida üritusi mis kõik on suunatud sellele, et tõsta teadlikkust maailma metsade hea majandamise tähtsusest.

Mets on elupaigaks äärmiselt paljudele lindudele, loomadele, taimedele ja seentele. Maailma metsad aga on jätkuvalt ohustatud illegaalsetest raietest ja toidunõudluse suurenemise tõttu põllumaade laienemisest.

Arengumaadest pärit illegaalne puit võib aga märkamatult sattuda meie poelettidel leitavate toodete hulka ja me ei oska seda isegi aimata, sest puidu päritolu, raietingimusi ja puitu töötlevate tööliste heaolu näitena kasvõi salvrätikutele ei märgita.

Nii palju kahju kui võib halva metsamajandamise tõttu tekkida loodusele, võib seda ka inimesele. Metsast sõltub otseselt ca 600 miljoni inimese elu, kes saavad metsast oma toidu ja peavarju.

Metsade majandamine mõjutab otseselt lisaks ka metsatöölisi ja puidu edasises töötlemises osalevaid inimesi, kes vajavad ohutuid töötingimusi, sotsiaalseid kindlustusi ning korralikku palka. Ja muidugi, et metsi jätkuks ka tulevatele põlvedele, et ka meie lastel oleks võrdsed võimalused meiega samu ressursse kasutada ja kaitsta.

Kas olete kunagi mõelnud, et iga teie ost toetab maailmas toimuvaid protsesse ja läbi oma valikute saab mõjutada paljude inimeste elusid?

FCF Eesti Fairtrade Eesti kutsuvad teid endaga kaasa mõtlema 28. septembril Tartu Lõunakeskuses, kus tutvustatakse poodides leiduvaid vastutustundlikke tooteid. Infot säästva metsanduse toodetest saab Lõunakeskuse 3. sissepääsu juures ajavahemikul kella 11-st kuni 18-ni.

Tule saa teada, kuidas me ise läbi oma tarbimisharjumuste saame toetada paljude inimeste elujärje parandamist ning aidata maailma metsi hästi majandada.

 Loe lähemalt: www.fscfriday.orgFCS

Mida garanteerib Fairtrade märk tootel?

  • Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut.

  • Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka ja töötavad inimlikes tingimustes.

  • Tootmisprotsessis ei kasutata orja- ega lapstööjõudu.

  • Õiglase kaubanduse lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks

  • Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

Loe lähemalt: www.fairtrade.ee


Mida garanteerib FSC märk tootel?

  • Keskkonnasõbralikkus: Puidu ja teiste metsast tulenevate toodete varumisel säilitatakse metsade elurikkus, produktiivsus ja ökoloogilised protsessid.

  • Sotsiaalne kasumlikkus: Metsaga seotud kogukonnad, kohalikud elanikud ja ühiskond tervikuna saab nautida metsadest saadavaid hüvesid ka edaspidi. Raietöölistele ja puitu töötlevatele inimestele tagataks ohutud töötingimused, sotsiaalsed garantiid ja korralik palk.

  • Majanduslik elujõulisus: Metsamajandus on piisavalt kasumlik, samas ei tekitata rahalist hüve metsaressursi, ökosüsteemi ega kohalike kogukondade arvelt.

Loe lähemalt: www.fsc.ee