Täna algab üle-riigiline Ühisnädal, mis toob endaga kaasa sadu vabakonna sündmusi kõikides Eesti maakondades. Ühisnädal kestab 25. novembrist kuni 1. detsembrini.

Ühisnädala sündmused keskenduvad peamiselt kolmele põhiteemale:

  • kodanikuühiskonna põhiväärtused 
  • koostöö riigi-, äri- ja vabasektori vahel
  • uute inimeste kaasamine kodanikualgatusse

Ühisnädal on sektorite ülene - kutsudes kõiki ühiskonna osapooli väärtustama kodanikualgatust, vabatahtlikku tööd ja heategevust.

Sündmusi korraldavad peamiselt mittetulundusühingud, maakondlikud arenduskeskused kui ka riigiasutused. Näiteks 26. novembril toimub pidulik kodakondsustunnistuste kätteandmine Toompea lossi Valges saalis. 27. novembril annavad peaminister ja regionaalminister Stenbocki majas üle kodanikupäeva aumärgid. Aasta kodaniku aunimetuse annab üle kultuuriminister 29. novembril Suurgildi hoones. 30. novembril toimub Keilas konverents "Iga väike tegu loeb".

Üle-Eestiliste ürituste seast leiab näiteks maakondlikke kodanikeühenduste konverentse, tublimate tunnustusüritusi, MTÜde avatud uste päevi, kodanikeühenduste ümarlaudu, erinevad õpitube ja aktsioone. Kavandatavatest üritustest leiab sobiva igas vanuses osaleja.

Vabakonna ühisnädala jooksul toimuvad mitmed foorumid ja töötoad, kus saab nii kuulata kui ka ise aktiivselt kaasa rääkida kodanikuühiskonda puudutavatel teemadel.

Igas Eesti maakonnas toimuva Ühisnädala korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise ja teiste arvukate partneritega. Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ühisnädal

Uuri kindlasti: