1. detsembrist algab kalastuskaardi taotluste vastuvõtt harrastuslikuks kalapüügiks 2012. aastal. Kalastuskaarte saab taotleda elektrooniliselt või Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Mugavamalt saab kalastuskaarte taotleda elektrooniliselt aadressil www.pilet.ee, kus kalastuskaartide taotlemine ja kaardi eest tasumine internetipanga või krediitkaardimaksega on lihtne.

Neil, kellel elektrooniliseks kalastuskaardi taotlemiseks võimalused puuduvad, saavad kalastuskaardi taotluse esitada Keskkonnaametile. Keskkonnaametist kalastuskaardi taotlemise võimalusteks on taotluse üleandmine Keskkonnaameti piirkondlikes büroodes kohapeal, taotluse saatmine posti teel või digitaalselt e-posti teel allkirjastatuna.

Järgmise aasta püügivõimalused nakkevõrguga püügiks merel, Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvel ning teistel väikesiseveekogudel on jäänud võrreldes käesoleva aastaga samaks. Oluliselt lihtsustub aga kõikide teiste püügivõimaluste soetamine. Nii on õngejada, samuti looduskaitsealadele antavate kalastuskaartide soetamine muudetud märksa lihtsamaks, kuna nüüd saab neid taotleda ja soetada nii interneti teel kui ka mobiilimakse abil igal ajahetkel.

Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et enamus püügivõimalusi nagu õngejadaga püük, püük spinningu ja lendõngega lõhe ja meriforelli jõgedel, püük forellijõgedel Järvamaal, püük harpuunpüssiga Saadjärvel ja Kuremaa järvel ja püük Endla ja Silma looduskaitsealal ning püük teatud ajal Matsalu rahvuspargis on piirarvuvaba, mistõttu ei ole tarvis neid püügivõimalusi soetada kohe 1. detsembril, vaid seda saab teha jooksvalt, kui selleks tekib vajadus.


Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastaks on kehtestatud keskkonnaministri määrusega, millega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel. Kalastuskaardi taotlemise kohta leiab lisainformatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. Samuti saab järgmise aasta püügivõimaluste kohta informatsiooni küsida Keskkonnaameti piirkondlikest büroodest.