Tänasest algab kandideerimine konkursil Aasta Taaskasutaja 2009. Juba 8. aastat välja antavate auhindade eesmärk on väärtustada keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, valikkogumist ning maksimaalset taaskasutamist. Auhinnale võivad kandideerida kõik Eesti ettevõtted, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused.

„Keskkonnateadlikud ettevõtted suunavad taaskasutusse pea kõik jäätmed,“ ütles auhinna asutaja, jäätmekäitlusfirma Rang-Sells juhatuse esimees Rein Leipalu. „Asutasime auhinna 2002. aastal, mis ajast on see muutunud tähtsaimaks keskkonnahoidu väärtustavaks tunnustusavalduseks Eestis. Aasta Taaskasutaja auhinna väljaandmise eesmärgiks on tunnustada jäätmete valikkogumist ning nende taaskasutamisse suunamist. Kuigi ühelt poolt on karmistunud ka nõuded jäätmekäitlusele ja jäätmetekitajatele, on oluliselt paranenud ka Eesti ettevõtete, organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste keskkonnateadlikkus. Usun, et oma roll selles on ka Aasta Taaskasutaja auhinnal.“

Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg ütles, et inimeste elutegevuse tulemusena tekib paratamatult jäätmeid, kuid küsimus on, kuidas nendega võimalikult vähe – parem üldse mitte – keskkonda kahjustada. „Aasta Taaskasutaja auhinnale kandideerimise üheks kriteeriumiks on taaskasutusmäära suurus: organisatsiooni poolt aasta jooksul tekitatud jäätmekogusest taaskasutusse suunatud jäätmete osakaal. Samuti on oluline organisatsiooni panus jäätmete taaskasutuse soodustamiseks – töötajate koolitus, teavitustegevus, motiveerimine maksimaalse koguse jäätmete suunamiseks taaskasutusse,“ selgitas Agu Remmelg. „Aga oluline on ka omaalgatuslik lisategevus jäätmete taaskasutusse suunamisel – näiteks kui ettevõte või organisatsioon pingutab taaskasutuse nimel ilma, et tal oleks selleks seadusega määratud kohustus (tootjavastutus).“

Alates 2003. aastast antakse välja kolm suurt ja kolm väikest Aasta Taaskasutaja auhinda, et väärtustada mitte ainult taaskasutatavate jäätmete suurt kogust ja kvaliteeti, vaid ka panust jäätmete kohtsorteerimise alase teavitustöö tegemisel. Möödunud aastal pälvisid Suure Aasta Taaskasutaja auhinna Powerwave Technologies Estonia OÜ, Rakvere Lihakombinaat AS ja Salvest AS. Väikese auhinna pälvisid Catwees OÜ, Ecoprint AS ja Favor AS.

Auhinnale kandideerimiseks palume täita ankeet Ragn-Sellsi kodulehel  http://www.ragnsells.ee/index.php?page=447&  hiljemalt 23. oktoobriks.

Ekspertidest koosnev žürii koguneb novembri alguses ning auhinna võitjad tehakse teatavaks novembri keskel toimuval pidulikul auhinnatseremoonial.