Täna, 23. septembril algab kuu aega kestev fotokonkurss, mis kutsub üles jäädvustama soorollide muutumist ja mitmekesistumist ühiskonnas.

Sotsiaalministeeriumi teavituskampaania raames korraldatava fotokonkursi mõte on kutsuda noori kaasa mõtlema sooliste stereotüüpide mõju üle meie eluvalikutele ning pöörata tähelepanu naiseks ja meheks olemise erinevatele võimalustele.

Fotokonkursile oodatakse fotosid, mis kajastavad sooliste stereotüüpide muutust igapäevatoimetustes, esemetes, reklaamides, meedias, inimeste valikutes ja käitumises.

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanteri sõnul on oluline suurendada noorte teadlikkust, kuna neil on olulised eluvalikud alles ees. “Soorollide muutuste märkamine aitab noortel tekitada mitmekesisema maailmapildi ning annab tuge langetada otsuseid oma tegelike huvide alusel, mitte järgides sooliselt traditsioonilisi valikuid,” lausus Liina Kanter. 

Fotosid saab postitada Facebooki stereotüübi lehe galeriisse www.facebook.com/stereotyyp või saata e-postiga konkurss@stereotyyp.ee.

Fotode saatmisel tuleb ära märkida autori ees- ja perekonnanimi; telefon; e-post ja foto pealkiri koos selgitusega, miks on kujutatu soolisi stereotüüpe murdev.

Võistlustöid saab postitada kuni  23. oktoobrini 2013 (k.a).  Žürii valib välja kolm parimat fotot, mis kujutavad ilmekalt ja üllatavalt soorollide muutumist ja mitmekesistumist.

Fotokonkursil hinnatakse leidlikku ideed, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist.

Parima foto esitajale on auhinnaks Piletilevi kinkekaart 50 € väärtuses. Teise ja kolmanda koha väärilisteks tunnistatud fotode omanikke tunnustatakse Forum Cinema kinkepiletitega vastavalt 24€ ja 16€ väärtuses. 

Võitja selgub 14. novembril 2013 aadressil www.facebook.com/stereotyyp. Fotokonkursi “Märka muutust” korraldab sotsiaalministeerium soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames, millega soovitakse tõsta Eesti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Kampaaniat rahastab Euroopa Sotsiaalfond.