Täna toimub Euroopa rohelise pealinna ja Euroopa rohelise lehe auhindade tseremoonia, kus kuulutatakse välja 2025. aasta Euroopa roheline pealinn ja Euroopa rohelise lehe linn. Tallinnas toimub ka roheliste pealinnade võrgustiku kohtumine ning kokku tuleb Tallinnasse üle 130 väliskülalise, 32 erinevast linnast.

2025. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerivad Graz (Austria), Guimarães (Portugal) ja Vilnius (Leedu). Euroopa rohelise lehe tiitli finalistid on Treviso (Itaalia) ning Viladecans (Hispaania). 

 

Euroopa rohelise pealinna 2023 juhi Krista Kampuse sõnul on Tallinnal suur rõõm tervitada ja arutada linnade ees seisvaid väljakutseid.

“Täna toimuvad finaali jõudnud linnade ettekanded žüriile. Soovin finalistidele jõudu, nad kõik võivad olla rahul, et on keskkonnateemadel juba nii palju saavutanud,” ütles ta ning lisas, et Euroopa rohelise pealinna tiitel ei ole lihtsalt nimi – see on kohustus, lubadus ja väljakutse. “See kutsub meid üles uuendusi tegema, arenema ja olema eeskujuks teistele linnadele. See tuletab meile meelde meie kohustust kaitsta ja säilitada oma keskkonda mitte ainult enda, vaid ka tulevaste põlvkondade jaoks,” lõpetas ta.

Euroopa rohelise pealinna auhind antakse igal aastal üle 100 000 elanikuga Euroopa linnale, mis on end näidanud liidrina keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku kestlikkuse valdkonnas. Rohelise pealinna auhinna kõrvale käivitas Euroopa Komisjon 2015. aastal Euroopa rohelise lehe auhinna, et tunnustada ka väiksemaid linnu. Euroopa rohelise lehe auhinda annab igal aastal välja Euroopa Komisjon koos Euroopa rohelise pealinna auhinnaga.

 

2025. aasta Euroopa rohelise pealinna kandidaadid

 

Graz on Austria teine suurim linn. Grazis on valmistanud laiaulatusliku kliimakaitsekava, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja leevendada kliimamuutuste kohalikke mõjusid. 2013. aastal võttis Grazi linnavolikogu eesmärgi arendada Graz nutikaks linnaks. See algatus hõlmab endas energiatõhususe saavutamist, heitkoguste vähendamist ja ressursside säästmist.

Guimarães on linn, mis asub Portugali põhjaosas. Guimarães asub piirkonnas, kus mitmed alad kuuluvad Natura2000 võrgustikku, mis mõjutab linna kliimat ja bioloogilist mitmekesisust. Õhukvaliteedi juhtimiskava raames on linn töötanud mitmete eesmärkidega: kestlik liikuvuskava, roheliste struktuuride suurendamine ja haldamine ning kodanike teadlikkuse tõstmise programmide rakendamine. Linna heitkogused on alates 2011. aastast olnud langustrendis.

Vilnius on Leedu pealinn. Vilnius on alates 2016. aastast investeerinud uue jalgrattataristu rajamisse 100 kilomeetri jagu ning Vilniuses on palju rohealasid, mis hõivavad 61% linnast. Pargid ja Nerise jõgi on linnade bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulised ökoloogilised koridorid.

 

2025. aasta rohelise lehe kandidaadid

 

Treviso on Treviso provintsi pealinn. Trevisol on regionaalne atmosfäärikaitsekava, mis sätestab meetmed õhusaasteainete piiramiseks, näiteks maanteeliikluse üha karmistavate piirangute kaudu. 2020. aastal töötas Treviso välja Green New Deal Treviso, mis on strateegia linnaparkide ja metsade arvu suurendamiseks.

Viladecans asub Kataloonia piirkonnas Kirde-Hispaanias. Viladecansi eesmärk on vähendada CO2 heitkoguseid ning luua vastupidav ja CO2 neelav linnakeskkond, kaasates samal ajal kodanikke ja erinevaid sidusrühmi.