Juba aasta aega on harrastuskalastajatel olnud võimalik tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse eest mobiilimaksega, mis lihtsustab oluliselt harrastuspüügiõiguse saamise võimalusi.

„Kui varasemalt oli võimalus tasuda harrastuskalapüügi õiguse eest internetis või pangakontoris, siis alates eelmise aasta 1. juulist on seda võimalik teha ka mistahes Eesti punktis omades EMT, ELISA või Tele2 mobiilside võrgus töötavat mobiiltelefoni,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

Möödunud aasta jooksul tehti harrastuskalapüügi loa eest tasumiseks mobiiltelefoni kaudu ligi 9000 makset, kokku enam kui 650 000 krooni eest. „Tänu mobiilimakse lihtsusele ja kättesaadavusele on harrastuskalastamise õiguse eest tasunud isikute arv möödunud aastaga suurenenud ca 20-25%,“ selgitas Soome.

Harrastuskalapüügi õiguse tasu tuleb maksta neil, kes soovivad kasutada sportlikke püügivahendeid nagu rohkem kui ühte lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningut, vedelit, sikutit, lendõnge, tonkat, unda või harpuunpüssi.

Püügiõiguse tasu mobiilimaksel 1 nädala eest on 33 krooni, kuni 6 kuu eest 128 krooni ning kuni 12 kuu eest 188 krooni. Tasu sisse on arvestatud ka tasu teavitus- ja meeldetuletussõnumite eest.

Harrastuspüügi õigus hakkab kehtima kaks tundi pärast mobiilimakse sooritamist ja vastava teavitussõnumi saamist. Püügiõiguse lõppemisel saadetakse püügiõiguse lõppemisest informeeriv meeldetuletussõnum mobiiltelefonile, millelt mobiilimakse sooritati. Mobiiliga tehtud makse puhul lisatakse arve vastava kuu mobiiltelefoni arvele, kõnekaartide puhul võetakse summa kaardilt maha.

Vaata lisaks mobiilimakse kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/1076252