Täna, 31. jaanuaril saab viimast päeva osaleda käimasoleval rahva ja eluruumide loendusel interneti teel. Täna hommikul kella kuueks on e-rahvaloendusel osalenud juba 56% Eesti arvestuslikust elanikkonnast.

„Täna on viimane võimalus osaleda rahvaloendusel interneti teel või lõpetada varem poolelijäänud ankeedid,“ ütles Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp. „Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad alates 16. veebruarist rahvaloendajad, nii et loendamata ei jää keegi.“

Täna, 31. jaanuari kella 6.00 seisuga on e-rahvaloendusel täidetud isikuankeedid 738 099 inimese kohta, mis on 56% Eesti eeldatavast rahvaarvust. Protsentuaalselt on enim loendatud Tartumaal (63%), Harjumaal ja Tallinnas (63%) ning Raplamaal (56%).

Andmed korrastatakse pärast loendust andmetöötlusel ja iga inimene läheb arvesse üks kord.

Internetis saab loendusankeedi täita rahvaloenduse veebilehel www.REL2011.ee kuni 31. jaanuarini. Rahvaloendusel saavad enda kohta ankeedi täita kõik üle 15-aastased Eestis püsivalt elavad inimesed, laste eest täidavad ankeedi nende vanemad või hooldajad.