Eesti elanikest ei ole 75% kunagi teinud HIV-testi. Samas on meil 12 000 HIV-positiivset, kelle seast umbes 4000-5000 ei tea oma nakatumisest ning võivad seetõttu viirust enesele teadmata edasi levitada. Inimestele tähendab see kaotatud eluaastaid, ühiskonnale kaotatud töökäsi.

HI-viirust ning seeläbi ka selle levikut on tänapäeval võimalik väga edukalt antiretroviirusraviga kontrolli all hoida, kuid selleks on võtmeküsimus õigeaegne nakkusest teada saamine ning ravi alustamine. Ainus võimalus nakkusest teada saada on teha HIV-test, mis on Eestis kõigile tasuta ja anonüümselt kättesaadav.

Testimine peaks kuuluma oma tervisest hooliva inimese jaoks sama tavaline kui perearsti külastamine.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku juht Igor Sobolev rõhutas, et iga inimene peab teadma oma HIV-staatust, sest ainult lootusest ei piisa: „Meie propageerime HIV-kiirteste, sest usume, et inimestel peab olema võimalus testida ennast anonüümselt, kiirelt ja mugavalt.“  Eestis on efektiivne HIV-vastane ravi olemas ja tasuta kõigile. Kriitilise tähtsusega on õigeaegne testimine ja ravi alustamine.

Ühiskonnale tähendab paljude ravi mitte saavate nakatunute olemasolu aga lisaks otsest majanduslikku kahju. Eestis kannab HIVd iga 80. tööealine elanik. Riigi ja ühiskonna kontekstis tähendab see kaotatud töökäsi.

Koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ asutajaliikme Swedbanki personalidirektori Signe Kaursoni sõnul on väga oluline näha HIV leviku taga olevaid laiemaid majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte. „Eestis on 1,45% HIV-positiivsetest vanuses 15-49 a, mis tähendab ligikaudu 6000 potentsiaalset töötajat. Neid töökäsi on ühiskonnal väga vaja ning meie peame olema neile inimestele toeks. Nakatumise faktid on aga endiselt kurvad. HIV ei ole enam kitsa sihtrühma teema, pooled nakatumistest leiavad aset sugulisel teel. Ennetustöö ja testimisvõimaluste loomine on äärmiselt oluline. Oleme Swedbankis tänaseks koolitanud HIV teemal juba üle 1000 inimese - suure ettevõttena on meil võimalik jõuda kõigi oma 2500 töötajani. Loodetavasti kandub see teadmine edasi ka nende pereliikmete, sõprade ja tuttavateni,“ rääkis Kaurson.

Avaliku-, äri- ja kolmanda sektori koostööd HIV-ennetuses rõhutab ka Igor Sobolev: „Kindlasti on Eesti HIV-epideemia leevendamiseks vaja ühist tegutsemist – nii ühiskond laiemalt, kodanikeühendused, ärisektor, arstid kui ka riigiasutused peavad tegutsema koostöös.“

Kutsume üles kõiki inimesi 1. detsembril, AIDSi vastu võitlemise päeval kandma HIV-positiivsete toetuseks ning enda tervisest hoolimise märgiks rinnas punast linti. Linte kannavad ka mitmed sel päeval otse-eetris olevad ETV saatejuhid ja koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ töötajad. Rimi, Swedbanki ja Radisson Blu töötajad jagavad lisaks enda klientidele infomaterjale ning kutseid testima.

Testimisürituse korraldavad koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu”, Eesti HIV-positiivsete Võrgustik ja Tervise Arengu Instituut. Testidega toetab Aids Healthcare Foundation.