Alates 15. aprillist kuni 15. juunini kestab riigimetsas raierahu. Erametsadele see piirang paraku ei kehti.

  • Maamajandus
  • 15. aprill 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Riigimetsades tegeldakse istutustöödega. Sellel astal on istutusmahuks 20,7 miljonit taime, neid istutab 17 tuhat inimest. Samal ajal toimub ka kevadine teede uuendamine pärast teedelagunemisprotsessi, puidu kokkuvedu juba raiutud lankidelt, noorendike hooldamine, metsasihtide korrastamine  (ehk siis puhastamine kasvavast võsast ja harvendusraie.) RMKl on plaanis hooldada noort metsa 43 000 hektaril ja teid hööveldada 14 000 kilomeetril.

Lageraiet raierahu ajal ei tehta, Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtvavad raided kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes, mille töödu mahtu pole ette planeeritud. RMK hoole all on umbes 30% kogu Eestist. Ehk 45% kogu Eesti metsadest.

RMK on kevadist raierahu pidanud alates 2002. aastast,