Tartu Linnavalitsus kuulutas välja konkursi huvitegevuse ja -hariduse digiõppe tõhustamiseks kogusummas 270 000 eurot. Konkursi tähtaeg on 15. oktoober.

  • Keskkonnaharidus
  • 17. september 2020
  • Foto: Huviharidus läbi elektroonilise seadme/Kertu Kikkas

Konkursil on võimalik taotleda toetust vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks, juhendajate digipädevuse tõstmise koolitusteks ning digitaalsete materjalide jagamiseks või säilitamiseks, vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks. Toetuse suuruseks ühe taotluse kohta on kavandatud 3000 kuni 10 000 eurot ning konkursi kogusummaks 270 000 eurot. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, linnaasutused ja huvikoolid. Taotlemine toimub Tartu linna kodulehel.

Kultuuriosakonna juhataja Marleen Viiduli sõnul on konkursi ajendiks kevadise eriolukorra mõju erahuviharidusele ja -tegevusele.

„Soovime huvikoolidele ja huvitegevuse ühingutele luua senisest paremad tingimused digirikastatud keskkonnas tegutsemiseks ning digilahenduste kasutamiseks nii tava- kui ka distantsõppes,“ ütles Viidul.

Konkurssi rahastatakse riigipoolsest huvihariduse ja -tegevuse täiendavast toetusest kohalikele omavalitsustele Tartu Linnavolikogu kinnitatud korra alusel. Kogu 2020. aastal Tartu huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks planeeritud toetus on üle poole miljoni euro. Sellest ligi 300 000 eurot kasutati Tartus huvihariduse ja -tegevuse organisatsioonide osalejate arvu põhise toetuse kasvuks. Riigipoolse toetusega ei asendata, vaid täiendatakse oma eelarvest kaetavaid kulusid.

Digikogemuste jagamiseks ja inspiratsiooni saamiseks on Tartu huvikoolidel ja ringijuhendajatel võimalik osaleda Digivõimaluste kogemuspäeval, mis toimub Shaté Tantsukoolis 17. septembril kell 10.00 -14.00. Sündmusele saab registreerida siin. Lisaks toimub 18. septembril kell 14.00 toetusmeedet tutvustav infotund Zoom keskkonnas. Infotunnile saab registreerida siin.