Põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder allkirjastas määruse, mis kehtestab kohalikku sorti taimede kasvatamise
toetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsema korra, toetuse määra, toetuse vähendamise alused ja korra ning
toetuse maksmise korra.  

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2007−2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameede, mille eesmärk on säilitada kohaliku teraviljasordi, „Sangaste“ rukki geneetilist ressurssi. See Eesti üks vanemaid teraviljasorte kannab endas väärtuslikku, haiguskindlat ja kõrge saagipotentsiaaliga geneetilist informatsiooni.

Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev ettevõtja, kes kasvatab „Sangaste“ rukist vähemalt viiel hektaril. Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel viie-aastase kohustuse kasvatada seda rukkisorti igal aastal vähemalt sama suurel pinnal.

Toetuse määr ühe hektari talirukki „Sangaste“ kasvatamise kohta on 505 krooni aastas ning toetuse üldised nõuded on sarnased ülejäänud pindalatoetuste nõuetega.

Taotlusi toetuse saamiseks võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu 2.– 21. maini.

Lisainformatsioon:
Rainer Raidmets
Põllumajanduskeskkonna büroo
Telefon: 6256 219  
E-mail: rainer.raidmets@agri.ee