Iga aasta 23. märtsil tähistab kogu maailm meteoroloogiapäeva. Täna toimus Keskkonnaagentuuris selle puhul konverents, mille fookus oli suunatud tänavuse meteoroloogiapäeva teemale – Ilm ja kliima: kaasates noori.

Meteoroloogiapäevad on hea võimalus tutvustada valdkonda konkreetsete sihtgruppide hulgas. 2014. aastal keskendutakse tähtpäeva raames noortele ning nende kaasamisele ilma ja kliimaga seotud tegevustesse.

Rahvusvahelises plaanis soovitakse meteoroloogiat noorte (eriti naiste) seas populariseerida, et julgustada neid valima meteoroloogi elukutse. Kui mujal maailmas kliima- ja ilmaspetsialistidena naisi napib, siis Eestis seda probleemi pole. Riigi Ilmateenistuses on kõik sünoptikud naisterahvad, samuti ka lennumeteoroloogid.

Samas tõdes tuntud ilmahuviline Jüri Kamenik oma etteastes, et Eesti harrastajatest ilmahuvilised on valdavalt mehed. Ilmateenistus loodab, et need meteoroloogiast huvitatud meesterahvad julgeksid end siduda oma huvialaga ka ametlikult ning asuda tööle sünoptikute, ilmavaatlejate, ilmaprognoosijatena.

Riigi Ilmateenistus kuulub Keskkonnaagentuuri koosseisu, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ning Keskkonnateabe Keskuse liitmisel. Seega omab Keskkonnaagentuur täielikku ülevaadet keskkonnas toimuvast, et hinnata kliimamuutusi ning kavandada neid leevendavaid abinõusid.

„Klimaatilise olukorra jälgimine meteoroloogia mõistes ja keskkonnale avalduva inimtegevuse mõju hindamine on terviklik tegevusvaldkond. Keskkonnaagentuuris on kõik need teemad kaetud ning see võimaldab meil tegeleda kliimaküsimuste kõigi nüanssidega,“ lausus Keskkonnaagentuuri direktor Jalmar Mandel tänasel konverentsil.

Meteoroloogiapäeval astusid üles mitmed erialaspetsialistid ja -teadlased nii Riigi Ilmateenistusest kui väljaspoolt. Sõna said ka vabatahtlikud ilmahuvilised, kes andsid ülevaate enda tegevustest ning koostöövõimalustest ilmateenistusega.

Olulise panuse tänase päeva tähistamiseks andis ka  2014. aasta meteoroloogiapäeva sihtgrupp. Nii oli Keskkonnaagentuuri seintel joonistuste näol üleval kooliõpilaste arusaam Eesti ilmast. Samuti mängiti tõsiteaduslike sõnavõttude vahele lastega tehtud intervjuusid, kust selgus, kuidas ilmaasjad nende meelest on.