Tulevased arhitektid,  insenerid, tervishoiutöötajad, ärispetsialistid ja juhid peavad arvestama tööohutuse ja töötervishoiuga ning kaasama riskijuhtimise igapäevasesse tööellu, kui nad soovivad et nende (ja ümbritsevate inimeste) töökeskkond oleks ohutu. Kuidas aga tagada tööohutuse ja töötervishoiu alane koolitus osana ülikooliharidusest, et noored inimesed ei puutuks selle teemaga kokku alles siis, kui nad sisenevad tööturule? Uus aruanne vaatleb väljakutseid, mis ilmnevad tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamise ja integreerimisega ülikooliharidusse ning pakub näiteid, kuidas tekkivaid takistusi ületada.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktor Jukka Takala rõhutab, et uus aruanne on pelgalt kõige hiljutisem EU-OSHA käimasolevast algatusest tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste sisseviimiseks kõikide tasandite haridusse. "Haridus on riskiennetamise kultuuri arendamise võtmesõna," ütleb ta. "See aga ei piirdu lastele ja noortele täiskasvanutele ohutu elamise ja töötamise õpetamisega. Et tööohutus ja töötervishoid muutuks ka tegelikkuses ettevõtte juhtimise ja tegevuse osaks, tuleb kõikidele tulevastele juhtidele ja töötajatele võimaldada nende rolli ja vastutust käsitlev riskialane õpe."

Tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste sisseviimine ülikooliharidusse on aga seotud mitmete eriprobleemidega. Sageli ei ole piisavalt tööohutuse ja töötervishoiu pädevusega õpetajaid ning ülikoolitasemele sobivaid õppematerjale. Võrreldes tavakoolidega võib ülikoolides tööohutuse ja töötervishoiu õpetamise arendamisel tekkida rahapuuduse probleem. Samuti võib juhtuda, et ülikoolis eelistatakse teoreetilise õppe meetodeid aktiivsele praktilisele õppele.

Sellegipoolest selgub aruandest, et tööohutuse ja töötervishoiu ülikooliharidusse eduka sisseviimise näiteid on kogu Euroopast. Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamise tegurid on muu hulgas järgmised:

• Koostöö huvitatud üksikisikute ja organisatsioonidega (näiteks Saksamaal teevad mitmed ülikoolid koostööd, et ühendada tööohutuse ja töötervishoiuga tegelevaid ressursse).

• Tööohutuse ja töötervishoiu õpetamise loenguteemadesse hõlmamine, tegemata sellest eraldi loengut (näiteks tööohutuse ja -tervishoiu küsimuste Ühendkuningriigi Liverpooli ülikooli tehnikaloengu teemadele lisamine).

• Üliõpilaste kaasamine töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisse nende õppekeskkonnas (seda on tehtud Dublini tehnoloogiainstituudis, kus üliõpilaste liit aitab ülikoolil täita tööohutuse ja -tervishoiuga seotud kohustusi).

Aruandes tutvustatakse kõikide juhtumipõhiste edufaktorite analüüsi. Lõpuks soovitatakse ülikoolil kui tervikul põhinevat lähenemisviisi, mis ühendab tööohutuse ja töötervishoiu ning riskijuhtimise alase hariduse ülikoolide praktiliste sammudega ohutu ja tervisliku töökeskkonna loomiseks oma töötajatele ja üliõpilastele.

Aruande täisversioon "Tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste sisseviimine ülikooliharidusse"

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) eesmärk on tööohutuse, töötervishoiu ja töö tootlikkuse parandamine Euroopas. Euroopa Liit asutas EU-OSHA, et katta töötervishoiu ja tööohutuse teabe vajadust. Hispaanias Bilbaos asuva agentuuri eesmärk on parandada inimeste tööelu, soodustades tehnika-, teadus- ja majandusteabe vahetamist kõikide nende vahel, kes tegelevad töötervishoiu ja -ohutuse küsimustega.