14. mail korraldavad Eesti teaduse taristu teekaardi „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) ja elurikkuse kogukonna integreeritud teadmistebaasi (BiCIKL) liikmed ning Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed Eesti III taksonoomia päeva raames hübriidkonverentsi „Elurikkuse digiteenused“. Konverents on inglise keeles ning toimub Oecologicumis (Juhan Liivi tn 2, Tartu) ja veebis.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja loodus- ja täppisteaduste valdkonna 220. aastapäeva sündmuste programmi kuuluva konverentsi peateema on teenused, mida pakuvad üleilmsed digitaristud, sh kirjastused. Ettekannetes keskendutakse liikide avaandmetele, nende kättesaadavusele, liigiinfo edastamise viisidele ja eri andmetüüpide sidususele. Liikide ja nendevaheliste suhete andmed on koosluste analüüsil ja mõistmisel erakordselt olulised. Seetõttu peavad andmeid talletavad digitaristud vastama ühtsetele rahvusvahelistele standarditele ning nende haldajad peavad tegema tihedat koostööd andmete sidumiseks ja publitseerimiseks.

„Rahvusvahelise konverentsi toimumine just Eestis on igati loogiline. Eesti teadlased on elurikkuse digiteenuste teoreetiliste aluste ja praktiliste teenuste loomisel väga kõrgel tasemel. Eesti on üks väheseid riike, kus on võimalik enamik liigiinfost saada ühest andmeportaalist – eElurikkuse kodulehelt. Eesti teadlaste juhtimisel on välja töötatud ainulaadne püsiidentifikaatoritel põhinev liigiinfo edastamise digitaalne platvorm, mida kasutavad üha laiemalt nii geenipangad kui ka andmeportaalid,“ sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor professor Urmas Kõljalg.

Konverentsil kõnelevad Joe Miller (üleilmse elurikkuse andmevõrgustiku GBIF direktor), Lyubomir Penev (teaduskirjanduse kirjastuse Pensoft Publishers tegevdirektor), Urmas Kõljalg (platvorm PlutoF), Henrik Nilsson (geenijärjestustel põhineva seeneliikide määramise üleilmse andmebaasi UNITE kogukond), Kessy Abarenkov (UNITE kogukond) ja teised.

Konverentsi info on leitav Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kodulehel.

Konverentsil osalemine on tasuta, aga osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 2. maiks kell 17.