Aasta neljandas kvartalis viis Tallinna Strateegiakeskus läbi segaolmejäätmete mahutite kohtvaatluse koostöös PrügiBinGo-ga, et teha selgeks linlaste jäätmete liigiti kogumise hetkeolukord. Kokku sattus juhuvalimisse 900 segaolmejäätmete mahutit kümnel vaatluspäeval eelkõige majapidamistes, kes on saanud linnaosa valitsuselt nõusoleku tekkekohal kompostimiseks.

Vaatlused viidi läbi kolmel päeval Nõmmel, kahel päeval Pirital ja Haaberstis ning ühel päeval Lasnamäel, Põhja-Tallinnas ning Kristiines.

“Jäätmete liigiti kogumise kvaliteet on osa meie rohelise linna strateegiast. Oleme märganud olulist paranemist biojäätmete liigiti kogumisel, kuid seisame silmitsi väljakutsetega segaolmejäätmete osas. Tulevikus keskendume jätkuvalt teavitustööle ja nõuetekohase jäätmete liigiti kogumise seiramisele,” kirjeldas olukorda abilinnapea Joosep Vimm.

Tulemustest selgus, et segaolmejäätmete mahutites leidus mittevastavusi ligi 95 protsenti juhtudest. Üheksal juhul kümnest leidus segaolmejäätmetes plast- ja metallpakendeid (sh joogikartongi), biojäätmeid kuuel juhul kümnest, papp- ja paberpakendeid pooltel juhtudest, harvemini leidus klaaspakendeid, vanapaberit ning aia- ja haljastujäätmeid.

Nõmme linnaosa elanikud koguvad jäätmeid teistest eeskujulikumalt. Kristiine linnaosa elanike seas on vaja teha jätkuvalt teavitustööd, kuna pea kõigis mahutites avastati mittevastavusi. Lisaks paistis silma Lasnamäe linnaosa, kus leiti segaolmejäätmete mahutitest ehitus- ja lammutusjäätmeid, mis tuleks viia jäätmejaama või üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.

“Puudujääkide põhjuseks on enamasti teadmatus või mugava jäätmete äraveo võimaluse puudumine. Tulevikus soovin, et lisaks biojäätmete äraveole, saaksime tagada korraldatud jäätmeveo raames kõigile linlastele veelgi parema teenuse ning nõustamise, et ka pakendeid oleks mugavam üle anda ja nende hulka vähendada,“ kirjeldas Vimm.

Nende seas, kelle segaolmejäätmete mahutid olid korrektsed, loosis Tallinna Strateegiakeskus välja kümnele inimesele kaks Tallinn Cardi. Tallinn Card võimaldab tasuta sissepääsu enam kui 50sse Tallinna muuseumisse ja vaatamisväärsusesse, tasuta sõidu ühistranspordis ning soodustusi ekskursioonidel, meelelahutuskohtades, restoranides ja poodides. Erinevate kohtade info sirvimiseks ja mugavaks linnas liikumiseks on lisaks võimalik kasutada Tallinn Cardi mobiiliäppi.

Jäätmete liigiti kogumisega saab tutvuda lähemalt veebilehel.