Tallinna Linnavalitsus otsustas anda vanalinnas seitse asukohta üürile rohetehnoloogia ettevõttele Ringo Eco OÜ. Koostöö eesmärk on viia läbi ühekuune pilootprojekt katsetamaks korduskasutuspakendite kogumist vanalinnas.

Ringo Eco paigutab vanalinna seitse kogumiskasti: Nunne tänavale, kaks Vabaduse väljaku ümbrusesse, Tammsaare parki, Viru tänavale ja kaks Harju tänavale. Pilootprojekti eesmärk on hinnata kogumiskastide täituvust, tühjendamist ning potentsiaalset väärkasutust.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on pilootprojekt oluline samm korduskasutuslahendustele üleminekul. „Täna on see koostöö Ringoga, kuid laiem eesmärk on muuta korduskasutuspakendite ja -nõude kasutamine inimeste jaoks lihtsaks ning mugavaks. Ootame kindlasti ka kõiki teisi ettevõtjaid oma ideedega meie poole pöörduma, sest ringmajandusele üleminek saab sündida vaid linna, riigi ja ettevõtjate koostöös,“ sõnas Vimm.

Ringo Eco arendab üle-eestilist korduspakendite platvormi pakkudes korduspakendeid nii toidukohtadele, jaekettidele kui ka väiksematele ja suurematele üritustele. Lõpptarbija maksab korduspakendi eest esmalt pandi, kuid saab selle täies mahus tagasi kui skaneerib oma nutitelefoni kaameraga pakendil olevat QR- koodi ning viib pakendi ükskõik millisesse Ringo tagastuskasti. Ainuüksi Tallinnas on tänase seisuga üle 200 erineva tagastuspunkti. Ringo kogub pakendid tagastuskastidest kokku, peseb need ning tagastab lõpptarbijatele pandid. Tänaseks on platvormiga liitunud pea 150 toidukohta Tallinnas ja Tartus, mitmed ettevõtete püsitoitlustuse pakkujad, on käimas katseprojektid jaekettidega ning pakutakse teenust nii väikestele kui ka suurüritustele.

Alates 1. juunist 2023 on kõigil Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu. Lubatud on ühekordsed joogikõrred, segamispulgad ja kokteilikaunistused, mis ei koosne plastist (sh biopõhisest plastist), oksüdantide toimel lagunevast plastist või biolagunevast plastist. Selle eesmärk on parandada inimeste jäätmealast keskkonnateadlikkust, vähendada avalikel üritustel tekkivate jäätmete kogust ja prügistamist ning edendada ringmajanduslike ärimudelite teket, luues nõudluse korduskasutussüsteemide järele.

Avalikel sündmustel üksnes korduskasutatavate nõude kasutamine muutub kohustuslikuks ühel külastuspäeval vähem kui 30 000 külastajaga avalikul üritusel alates 1. juunist 2023, ühel külastuspäeval 30 000 ja enam külastajaga avalikul üritusel alates 1. jaanuarist 2024.