Tallinna linna projekt valiti European Urban Initiative programmis 14 parima hulka 99 taotluse seast ning saab selle tulemusena 5 miljoni euro suuruse toetuse Regionaalarengu Fondist.

Välisprojekti SOFTacademy raames töötatakse välja mudel, kuidas koos paneelelamute tehaselise renoveerimisega viia uuele tasemele ka majadevaheline ruum ja anda nii hoogu renoveerimislainele. Projekti eesmärgiks on muuta üks Mustamäe paneelmajade kvartal atraktiivseks elukeskkonnaks – parandada kvartali mikrokliimat, elavdada kogukonnategevusi ning luua seeläbi hubasem elukeskkond.

„Tallinna soov on hoonete renoveerimisel kiirete sammudega edasi liikuda, pöörates selle käigus eraldi tähelepanu hoonete vahele jääva ruumi kvaliteedi tõstmisele. Võti selleks on lisaks renoveerimise tehnilisele poolele suunata fookus ka koostööle ning innovaatilistele lahendustele. Selle toetuse puhul on tegu suurima rahastuse saanud projektiga viimastel aastatel, mis annab tõuke Mustamäe ja ka teiste paneelelamu piirkondade kvartalipõhiseks uuendamiseks,“ lausus Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Mustamäe linnaosa vanema Aivar Riisalu sõnul pakub Mustamäele kui Tallinna vanimale paneelmajade linnaosale antud projekt taaskord võimalust olla teerajajaks linna arengus. „Ajalugu kipub ikka korduma ja kui 61 aasta eest oli Mustamäe esimene suurpaneelidest ehitatud uuselamurajoon, siis nüüd oleme eestvedajaks selle ajaloolise elamufondi ja sealse linnaruumi kaasaegseks elukeskkonnaks kujundamisel,“ nentis Riisalu.

Positiivse rahastusotsuse tõid elemendid, mis eristuvad senistest lähenemisviisidest. SOFTacademy edukuse tagasid uuenduslikud lahendused strateegiliste sihtide, rohepöörde, kaasamistegevuste, lokaalsete rahastusvõimaluste ja digitaalsete vahendite ühendamisel.

Projekti raames valmivad Mustamäe kvartalis täielikult renoveeritud majad ja hoonete vaheline ruum. Parimate tulemuste saavutamiseks kaasatakse korteriühistud, et toetada keskkonnasõbralike innovaatiliste lahenduste kasutamist renoveerimistöödel. Korteriühistud osalevad ka Tallinna linnale kuuluvate hoonete vaheliste maa-alade planeerimisel ja lahenduste väljatöötamisel. Nii maastiku- kui ka hoonetekompleksi kujundamisel lähtutakse New European Bauhausi ideedest, samuti ringmajanduse ja kestliku renoveerimise põhimõtetest.

„Sisult on tegemist eelkõige kaasamisprojektiga. Lisaks kvartali uuendamisele, valmivad ka niiöelda kataloog-lahendused võimalikest säästlikest, keskkonnasõbralikest ja elukeskkonna kvaliteeti parandavatest innovatiivsetest tehnilistest ning looduspõhistest lahendustest, mida on võimalik rakendada hoonetes ja hoonetevahelises ruumis ükskõik, millises kortermajade piirkonnas,“ lisas Lippus.

Hetkel on projektitegevused ettevalmistus- ning planeerimisfaasis, täpsemad tegevused hakkavad toimuma 2024. aasta märtsikuus ning kestavad kuni 2027. aasta augustini.
Projektipartneritena on kaasatud TalTech, Eesti Korteriühistute Liit ning erinevad korteriühistud, MTÜ Elav Tänav, OÜ Yoko Oma, OÜ MAB Verte, Think Softer Planning AB (Rootsi) ning Narva, Varssavi (Poola) ning Aarhus (Taani) linnad.

Välisprojekt SOFTacademy toetab „Tallinn 2035“ arengustrateegia sihte „Sõbralik linnaruum“, „Heatahtlik kogukond“, „Roheline pööre“ ning „Kodu, mis algab tänavast“.

Tegevusi rahastab 4 999 248 euro suuruse toetusega European Urban Initiative programm, sealjuures on projekti kogumaksumus 6 249 060 eurot.