Tallinn keskkonnateemalise õppeaasta alguses välja kaks keskkonnateemalist konkurssi: noorte kõnekonkursi „Elurikas linn“ ja lastele mõeldud Tallinna rohelise pealinna maskoti joonistusvõistluse, mille patrooniks on linnapea Mihhail Kõlvart.

Kuni 15-aastaste joonistusvõistlusel otsib linn rohelise pealinna maskotti.

„Otsime toredat maskotti, kes sümboliseeriks linnaloodust, keskkonnahoidu, nutikust, kestlikku mõtteviisi jne. Parim maskott tehakse päriselt valmis ja hakkab linnas keskkonnasõnumit kandma,“ sõnas Kõlvart. Lisaks auhindadele koostatakse parimatest töödest näitus. Joonistusvõistluse tähtaeg on 31. oktoober 2022.

Kõnekonkursile „Elurikas linn“ ootame osalema 15–19-aastaseid noori, kõne võib kirjutada eesti- või ingliskeelse ja saata konkursile kirjalikult või videona kasvõi räpistiilis. „Kutsume noori mõtisklema küsimuste üle: mida tähendab roheline ja kestlik linn? Mis sulle keskkonna teemadel muret teeb? Kuidas peaks muutuma linn ja kuidas peaksid oma harjumusi muutma linnaelanikud, et linn muutuks keskkonnahoidlikumaks, rohelisemaks ning linnaruum selliseks, kus on mõnus olla nii 8 kui 80 aastasel? Mida ootad Tallinnalt Euroopa rohelise pealinna aastal?“ ütles Kõlvart.

Parima kõne autor või autorid saavad esitada selle Euroopa rohelise pealinna avaüritusel 21. jaanuaril 2023 ja järgmisel sügisel uue rohelise pealinna välja kuulutamisel. Need jõuavad rahvusvaheline veebiülekande kaudu inimesteni nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Kõnekonkursi tähtaeg on 1. detsember 2022.

„Ootan huviga, millised mõtted meie noortelt tulevad. Lisaks kohtuvad parimad ka Tallinna juhtkonnaga – kuulame hea meelega noorte säravaid ideid linna elu paremaks muutmisel!“ lisas Kõlvart.

Uuel aastal, Tallinna Euroopa rohelise pealinna aastal on tulemas veel näiteks Minecraftis looduse- ja lapsesõbraliku linna planeerimise võistlus ja videokonkurss.

2022/2023 õppeaasta läbivaks teemaks Tallinna koolides ja lasteaedades on looduse- ja keskkonnahoid ning selle raames toimub põnevaid üritusi, keskkonnaprogramme ja konkursse. „Keskkonna teema-aasta on väga oluline osa Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 programmist, sest mida nooremana omandame teadmised keskkonnahoiust, seda õigemaid valikuid teeme oma edaspidises elus. Samuti saavad lapsed ka mõjutada oma vanemaid ja vanavanemaid kestlikumalt toimetama,“ sõnas Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 juht Krista Kampus.

Pikemalt konkurssidest, sh osalemistingimustest.