Tallinna rohelise pealinna elurikkuse programmi üheks osaks on Tallinna elurikkuse kaardistamine. Kõik loodushuvilised on oodatud edastama orhideede, kahepaiksete, roomajate, siilide ja mitmete teiste liikide loodusvaatlusi, et parandada teadmisi nende liikide levikust ja seisundist Tallinnas.

 

Kui Tallinnas elab tuhandeid liike loomi, taimi ja seeni, siis elurikkuse kaardistamise talgutel keskendutakse ennekõike 30-40 Tallinnas teadaolevalt esinevale liigile: raba- ja rohukonn, harilik kärnkonn ja tähnikvesilik, nastik ja rästik, kivi- ja arusisalik, vaskuss, siil, orav, metsnugis ja kivinugis, nirk ja kärp ning looduslikult kasvavad orhideed (kuni 20 liiki).

„Elurikkuse kaardistamise talgutel on kaks eesmärki. Eelkõige loodame panna tallinlasi oma kodukoha elurikkust märkama – milliste liikidega me kodu jagame ning kuidas neil läheb. Samal ajal tulevad aga linlased appi eluslooduse uurijatele aidates kaardistada koduaedade ning erinevate linna „nurgataguste“ elurikkust, kuhu spetsialistid ei pääse või ei jõua oma töö käigus. Kanname liigid üheskoos kaardile, et saaksime nende elutingimusi linnas parandada,“ kutsus inimesi loodusvaatlustel osalema Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

Vaatluste kogumiseks tuleb kasutada Keskkonnaagentuuri loodusvaatluste äppi, kus rohelise pealinna talgute raames lähevad arvesse kõik tänavu maist novembrini tehtud vaatlused. Rakendusse võib loomulikult kirja panna kõik kohatud liigid, mitte ainult eelpoolnimetatud. Loodusvaatluseid kontrollivad Keskkonnaagentuuri ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti spetsialistid. Kõiki esitatud loodusvaatluseid saab vaadata Keskkonnaportaali Tallinna loodusvaatluste kaardilt.

Tallinna loodusvaatluste talgud toimuvad koostöös Keskkonnagentuuriga. Äsja, looduskaitsepäeval ehk 14. mail alanud looduskaitsekuu tänavune teema ongi „Loodus linnas“. Looduskaitsekuu lõpeb 11. juunil loodusvaatluste maratoniga.

„Uue loodusvaatluste äpi kaudu on laekunud juba tuhandeid vaatlusi ning see on olnud suurepärane tööriist vabatahtlikus seires. Näiteks on see ennast juba tõestanud nii kahepaiksete kui ka talvituvate nahkhiirte seires.  Meie lootud ongi, et saame vabatahtlike vaatlejate abiga Tallinna linna elurikkusest rohkem teada ning omalt poolt pakume tagasisidet näiteks liikide osas, keda kasutaja ei ole osanud määrata, aga kelle kohta on vaatluse juures olemas foto-, heli- või videofail,“ avaldas lootust Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Triin Edovald.

On väga vähe selliseid pealinnu, kus on loomadele ja lindudele nii mitmekesiseid elupaiku ja elab nii palju haruldasi liike kui Tallinnas. Tallinnas elab või peatub rändel 139 kaitsealust loomaliiki (sh 92 linnuliiki) ja kasvab 41 kaitsealust taimeliiki. 

Hiljutise uuringu järgi elab Tallinna rohealadel mitusada rebast, metskitse ja jänest ning kuni poolsada põtra. Euroopa kontekstis muudab Eesti pealinna eriliseks ka see, et siin leidub lisaks kopraid ning läbikäigul ilveseid ja karusid.

Lisainfo Tallinna elurikkuse kaardistamise talgute kohta leiab siit..