Tänapäeva pargivalgustuses ei ole oluline ainult funktsionaalsus- inimese suunamine, teenäitamine ning turvalisuse tagamine, vaid ka looduse ja keskkonna väärtustamine (ka kaitsmine), õhustiku loomine ning linnakunsti eksponeerimine. Ideekonkursi eesmärk on leida sobivaim valgustusdisaini ideelahendus Tallinna Bastionaalvööndi parkidele, luua parkidesse turvaline, meeldiv, energiasäästlik ja innovaatiline valgustuslahendus, milles kasutatavad disainivõtted peavad meie kliimas vastu aastakümneid.

Tänapäeva pargivalgustuses ei ole oluline ainult funktsionaalsus- inimese suunamine, teenäitamine ning turvalisuse tagamine, vaid ka looduse ja keskkonna väärtustamine (ka kaitsmine), õhustiku loomine ning linnakunsti eksponeerimine.

Ideekonkursi eesmärk on leida sobivaim valgustusdisaini ideelahendus Tallinna Bastionaalvööndi parkidele, luua parkidesse turvaline, meeldiv, energiasäästlik ja innovaatiline valgustuslahendus, milles kasutatavad disainivõtted peavad meie kliimas vastu aastakümneid.
 
Teemaplaneeringuga ootame vastuseid küsimustele:

  •     mida, kuidas ja kui palju valgustada,
  •     milline saab olla valgustuse roll parkide väärtustamisel,
  •     kuidas aitab valgustus õhtuti parkidesse rohkem inimesi meelitada,
  •     milline on elanikele turvatunnet pakkuv valgustus, mis samas suudab kaitsta keskkonda ja tähistaevast?

Toimumiskoht: Eesti
Osavõtt: Rahvusvaheline
Korraldaja: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Konkursile registreerimise tähtaeg: 22.11.2019

Konkursile palume registreerida ja üles laadida portfooliod ja CV-d siin.

Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud tööde referentside põhiselt välja kuni 3 (kolm) osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö.

Võistlustööde esitamise tähtaeg: 27.01.2020

Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja valitakse välja ideekonkursi võitja. Kolmele võistlustingimustele vastava võistlustöö esitanud osalejale makstakse preemiad.
Ideekonkursi preemiad on järgmised:

Esimene koht 8000 eurot (lisaks sõlmitakse Kanuti aia valgustuse eskiisprojekti leping summas 7000 eurot)

Teised kaks võistlustööd a`6000 eurot

Summad sisaldavad käibemaksu 20%.

Bastionivööndi parkide valgustuse projekti toetab Euroopa Liidu Interreg Läänemere programm „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“.

Konkursi info inglise keeles on leitav siit.