Tallinna linn on seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ennetamisega otsustanud edasi lükata gümnaasiumide sisseastumiskatsed 9. maini, koolid jagavad operatiivselt sisseastujatele infot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei hõlma Tallinna gümnaasiumidesse sisseastumiskatsed mitte ainult pealinna õpilasi, vaid ka mujalt Eestist tulevaid õpilasi.

„Analüüsides ja hinnates hetkeolukorda ning toetudes Terviseameti soovitustele oleme otsustanud gümnaasiumidesse sisseastumiskatsed edasi lükata. Seeläbi kaitseme õpilaste tervist ja maandame võimalikke ohutegureid,“ selgitas Kõlvart ja lisas, et esimesed gümnaasiumide ühiskatsed olid planeeritud juba eelolevaks nädalavahetuseks. „Meie sooviks on haiguse levikut ennetada, et ei tuleks tegeleda tagajärgedega. Tallinn on suurim omavalitsus, seepärast oleme otsustanud operatiivselt kasutusele võtta ennetavaid meetmeid viiruse tõkestamiseks.“ 

„Samas me valmistume ka olukorraks, kus kõik koolid oleksid vajadusel võimelised üle minema mittestatsionaarsele õppele. Eranditeks on hariduslike erivajadustega koolid, mida me käsitleme eraldi, sest nende puhul me ei saa rääkida e-õppe võimalustest,“ ütles linnapea.