Tallinna linnavalitsus allkirjastas kestlikkuse juhtimise mestimisprojektid nelja omavalitsusega, millega nõustab neid kestliku arengu eesmärkide elluviimisel ringmajanduse ja haljastuse valdkondades.

Tallinna linn käivitas eelmisel, Euroopa rohelise pealinna aastal rahvusvahelise kompetentsikeskuse, mis koondab ja jagab parimaid praktikaid, teadmisi ja kogemusi, et toetada ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamist nii Tallinnas kui ka teistes linnades ja omavalitsustes nii Eestis kui ka väljaspool, keskendudes eelkõige kestlikkuse juhtimise teemadele.

Keskuse töö raames toetatakse mestimisprojekte neljas omavalitsuses: Vinnõtsja (Ukraina) ja Khuthaisi (Georgia) linnasid ning Saaremaa valda kestliku arengu eesmärkide rakendamisel ringmajanduse valdkonnas ja Narva linna haljastuse teemal.

„Kestlikkuse juhtimise teemal on Tallinn teerajaja ja Euroopa linnade hulgas esirinnas ning on võtnud eesmärgiks tõsta linnade arengu tähtsust EL-i poliitikas ja Euroopa Komisjonis. Ringmajandus on Tallinna linna jaoks oluline siht ja oleme juba selle suunas kindlaid samme astunud, eriti pärast põhjalikku OECD Tallinna ringmajandusele ülemineku raporti loomist,“ lausus Tallinna abilinnapea Margot Roose.

Omavalitsuste delegatsioonid tulevad mai keskel Tallinnasse õppevisiitidele ning koos Tallinna ringmajanduse osakonna ja Civitta ekspertidega nõustatakse Vinnõtsja linna jäätmekava, Khuthaisi linna ringmajanduse teekaardi ja Saaremaa valla ringmajanduse teekaardi loomist. Õppevisiidil tutvustab Tallinn kestlikkuse juhtimise raamistikku, mis tugineb ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning jagab parimaid praktikaid ja õppetunde Tallinna jäätme- ja ringmajanduse korraldamisel.

Paralleelselt mestimislepingutega toimub Tallinna kestliku juhtimise mudeli edasiarendamine, Tallinna ringmajanduse arengukava koostamise protsessis kestliku arengu raamistiku ja tööriistade katsetamine ning kavandatavate tegevuste ja investeeringute mõjude eelhindamise metoodika väljatöötamine.

Eesti kohalike omavalitsuste konsulteerimine toimub koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega R-klubi egiidi all. R-klubi loodi selleks, et Eesti omavalitsused saaksid vahetada rohepöördealaseid kogemusi ja koos selles vallas arendada. Tallinn oli eelmisel aastal selle juhtlinn.

Kestlikkuse juhtimise kompetentsikeskuse tööd koordineerib Tallinna Strateegiakeskuse Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakond. Kestlikkuse juhtimise raamistikku luuakse koostöös Civitta Eesti AS-iga.

Rohkem Tallinna kestlikkuse juhtimise kompetentsikeskusest loe siit.