Tallinna linn korraldab sel sügisel juba 16. korda ettevõtluskonkursi, et tõsta esile kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid. Konkursi raames tunnustatakse parimat ettevõtlust või turismi soosivat kinnisvara arendusprojekti, ettevõtetevahelist koostööprojekti, alustavat ettevõtet, turismitegu, töökohtade loojat, vastutustundlikku ettevõtet. Esimest korda antakse auhind ka parimale tulevikulahendusele.

  • Majandus
  • 21. august 2019
  • Foto: Eelmise aasta autasustatud.Pressifoto

Lisaks seitsmele põhikategooriale antakse ettevõtluspäeval koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja sihtasutusega Eesti Rakenduskõrgkoolid üle ka eriauhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele.

Konkurss on avatud kuni 10. septembrini. Oma kandidatuuri saab üles seada Tallinna Ettevõtluspäeva kodulehel.

Kandideeri 2019. a arendusprojekti auhinnale, kui oled valmis saanud kinnisvaraarendusega, mis aitab kujundada kaasaegset, ettevõtlust või turismi soosivat linnaruumi ja luua atraktiivset elukeskkonda.

Kandideeri 2019. a koostööprojekti auhinnale, kui oled valmis saanud projektiga, mis on ellu viidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

Kandideeri 2019. a särav startija auhinnale, kui oled Tallinnas alustanud äritegevusega viimase kolme aasta jooksul, et saaksime tunnustada Sinu ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ja kiiret arengut.

Kandideeri 2019. a turismitegu auhinnale, kui oled sel aastal teoks teinud ühe projekti, mis on toonud Tallinnale turismisihtkohana lisaväärtust ja suurendanud selle tuntust.
Kandideeri 2019. a töökohtade looja auhinnale, kui oled loonud viimase aasta jooksul Tallinnas või selle lähiümbruses vähemalt 10 uut töökohta ja tegevuse laienemisega on kaasnenud investeeringud.

Kandideeri 2019. a vastutustundliku ettevõtja auhinnale, kui oled võtnud vastutuse oma tegevuse mõju eest ühiskonnale, hõlmates nii majanduslikku, keskkonna- kui ka sotsiaalset mõõdet ettevõtja tegevuses, mis arvestab erinevaid huvipooli ja loob lisaväärtust kõigile asjaosalistele. Soovime tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ning ettevõtlikkust.

Kandideeri 2019. a tulevikulahenduse auhinnale, kui oled viimase kahe aasta jooksul turule toonud või kasutusele võtnud ressursisäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli, mis on muutnud linnakeskkonna paremaks ja nutikamaks ning aidanud kaasa ühiskonna arengule.

Igas kategoorias valitakse välja kolm nominenti, kelle seast selgub kategooria võitja. Võitjad kuulutatakse välja 9. oktoobril Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

2018. aasta ettevõtlusauhindade võitjad:

    Arendusprojekt 2018: Eesti Ajaloomuuseumi elamuslik ajalookeskus Maarjamäel, arendaja Eesti Ajaloomuuseum
    Koostööprojekt 2018: Eesti puitmajaklaster, Eesti Puitmajaliit MTÜ
    Särav startija 2018: tarkvaraarendusettevõte Catapult Labs OÜ
    Turismitegu 2018: UEFA superkarikafinaal Tallinnas, Eesti Jalgpalli Liit
    Töökohtade looja 2018: finantstehnoloogiaettevõte TransferWise Ltd Eesti filiaal
    Vastutustundlik ettevõtja 2018: pandipakendite kogumis- ja käitlemisettevõte Eesti Pandipakend OÜ
    Ökouuendus 2018: looduslike puhastusvahendite tootja Mulieres OÜ

Ettevõtluskonkurss on osa igasügisesest Tallinna Ettevõtluspäevast, mis toimub tänavu 8. oktoobril. Ettevõtluspäeva eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtlust, julgustada realiseerima häid ja hulljulgeid mõtteid ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgustiku laiendamiseks. Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ettevõtluspäeva 16. korda, selle aasta läbiv teema on „Julge mõelda, julged teha!”. Ettevõtluspäeval osalemine on tasuta.