Sellest nädalast saavad Tallinna inimesed anda linnale teada, millised kesklinnas asuvad haljasalad on aktiivses kasutuses ning mil viisil ja kui tihti neid kasutatakse. Küsitlus aitab linnal otsustada, milliseid kohti linnas järgmisel aastal rohkem või vähem niita.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on linn teadlikult niitmist vähendanud ning kavas on edaspidi järjepidevalt niita vaid neid alasid, mis tõesti niitmist vajavad. „Samas oleme saanud tallinlastelt niitmata haljasalade kohta väga erinevat tagasisidet ja seetõttu oleks hea teada, kuidas haljasalasid tegelikult kasutatakse.  Kõik linnahaljastus ei peaks olema ainult niinimetatud inglise muru. See on põhjendatud seal, kus inimesed aktiivselt mõnda roheala kasutavad, aga näiteks pole mõtet niita roheala, mis asub kahe sõidusuuna vahel. Seal võiks lasta kasvada taimedel, mis pakuvad head võimalust elada ja pesitseda erinevatel putukatel või lindudel," lausus Svet.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul peame saavutama tasakaalu inimese ja eluslooduse vahel – mugavus ja turvalisus inimese vaatest, kuid samas ka säilinud liigirikkus.

Valikut ei pea tegema ilmtingimata kahe variandi, totaalse loodusliku anarhia ja inglise muru vahel. On olemas ka kolmas variant, kus niitmata jäetud alasid kujundatakse teadlikult lilleniitudeks. Üldiselt kõik me teame, et kliima soojeneb ja Eestiski tekivad põuaperioodid. Uus lähenemine lilleniitudele aga aitaks pehmendada suviseid temperatuure ning tooks tuntavat kasu peale loomade-putukate ka inimestele,“ sõnas Haukanõmm ja lisas, et kutsub linnaelanikke üles küsimustikust aktiivselt osa võtma, sest igaühe arvamus mõjutab lõpptulemust.

Küsitlus toimub Maptionnaire keskkonnas 17. august kuni 12.september ning see asub siin. Küsitluse raames palutakse märkida kaardile haljasalad, mida Kesklinnas kasutatakse ja vastata küsimustele nende kasutamise kohta.

Tallinna linnas on palju elurikkust - meie kõrval elavad nii putukad, linnud kui erinevad loomad ning on oluline pakkuda ka neile sobivaid elupaiku. Linna elurikkuse suurendamiseks on Tallinn võtnud eesmärgiks järjepidevalt vähendada haljasalade niitmise mahtu. Nii näiteks kehtivad alates möödunud aasta 1. detsembrist linnas uued lepingud erinevate haljasalade hooldamiseks, mis näevad ette senisest vähem intensiivset haljasalade niitmist.