Tallinn jätkab konkureerimist Euroopa rohelise pealinna tiitlile aastal 2023, ühtekokku kandideerib tiitlile 16 linna üle Euroopa.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna strateegiliseks eesmärgiks kasvada ja olla Eestis üheks rohepöörde eestvedajaks.

„Tallinn on oma tulevikuplaanides pühendunud rohelisele kontseptsioonile, mis hõlmab uuendusi juhtimises ja uut lähenemist lisaks linnaruumilisele planeerimisele veel mitmes valdkonnas. Innovatsioon, tarkade ja kliimat säästvate linnade arendamine on kogu maailma arengu suund, mis kajastub ka Tallinna praegustes ja edaspidistes arengudokumentides. Ühtlasi on Tallinnale omane maailmatasemel digivõimekus, mis aitab meil paremini keskkonda säästvaid lahendusi leida,“ tõdes Kõlvart. „Nii on Euroopa roheliseks pealinnaks kandideerimine üks etapp sellest teekonnast, mille käigus ellu kutsutud uued algatused ja projektid toetavad meie suuremat visiooni.“

Tallinna elu rohelisemaks korraldamise neli vaala on ehitiste energiatõhususe ja sisekliima parandamine, autostumise ohjamine ja kasvuhoonegaaside heite vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning ringmajandus, mis hõlmab muu hulgas jäätmete tekke vähendamist, ressursside säästlikumat ja tõhusamat kasutamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.

Euroopa rohelise pealinna konkursi finaali pääsenud linnad selguvad tänavu aprillis. Finalistid saavad end žüriile esitleda tänavu septembris. Žürii kuulutab võitja välja finalistide kuulamise järel Lahti linnas Soomes, mis on Euroopa roheline pealinn 2021. aastal.

Lisaks Tallinnale võistleb rohelise pealinna tiitli nimel veel 15 linna üle Euroopa: Bulgaaria pealinn Sofia, Logroño linn Hispaania põhjaosas, Horvaatia pealinn Zagreb, Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn Sardiinia saarel Itaalias, Poolast pealinn Varssavi ja lisaks Krakow, Gdansk ja Rzeszów, Põhja-Makedoonia pealinn Skopje, Helsingborgi linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn Belgrad, Košice linn Slovakkia idaosas ning Türgi linnad Gaziantep ja Izmir.

Tallinn on kandideerinud 2018., 2019., 2020. ja 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile, olles kahel korral pääsenud ka finaali. 2022. aasta tiitli finalistides seas oli Tallinn koos Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga.

Euroopa rohelist pealinna valib Euroopa Komisjon, tunnustades selle aunimega linnade püüdlusi hoida ja parandada keskkonda, mis toetab nii elukeskkonda kui ka majandust. Roheliseks pealinnaks tunnistatakse igal aastal linn, kes võiks on eeskujuks teistele linnadele elukorralduse keskkonnasõbralikumaks seadmisel.

Algatuse eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda, tutvustada ja tunnustada pingutusi, mida linnad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks teevad.

Iga Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerija panust, tulemusi ja eeskuju hinnatakse 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.