1. septembril sõlmivad Tallinna Ülikool ja Gaia hariduse sihtasutus (Gaia Education) memorandumi, et tõhustada juba praegu toimivat jätkusuutliku arengu alast koostööd. Tulevikus saavad Integreeritud loodusteaduste õppekava läbinud tudengid esimestena maailmas ülemaailmselt tunnustatud Gaia hariduse sertifikaadi.

„Tänapäeval on rahvusvaheliselt hinnatud just need õppekavad, mis tagavad lõpetajale ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadi ehk millegi, millega tõestada omandatud hariduse kvaliteeti,“ sõnas TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur.

Gaia hariduse sihtasutus on ainus UNESCO poolt tunnustatud rahvusvaheline säästva arengu hariduse õppeprogramm, Tallinna Ülikool aga üks vähestest kogu maailmas, mis on oma õppekavasse põiminud Gaia hariduse säästva arengu väärtuseid. Eesmärk on toetada ühiskonna jätkusuutlikkust ehk leida võimalusi, mis rahuldavad praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve.

Sel aastal alustab Tallinna Ülikooli Integreeritud loodusteaduste õppekaval juba kolmas aastakäik üliõpilasi. „Võrreldes eelmise aastaga üliõpilaste arv kahekordistus, mis näitab ühiskonna üha suuremat huvi säästva arengu hariduse vastu,“ selgitas Kangur.

Ajakirjanikel on võimalik 1. septembril kohale tulla ning esitada küsimusi Gaia hariduse sihtasutuse juhile May Eastile, Gaia Akadeemia juhile Toomas Trapidole ning Säästev areng ning loodusteadused õppekava mooduli juhile dotsent Mihkel Kangurile. Kohtumine toimub kell 11 ruumis A-108.