Tallinna, Helsingi ja Turu linnapead on allkirjastanud üleskutse kõiki Läänemere-äärseid omavalitsusi nii Eestis kui ka Soomes ühinema 4. mail 2019 Läänemere ranniku koristustalgutega.

  • Bioneeri uudised
  • 2. aprill 2019
  • Foto: Helsinki merelaht. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna linnapea Taavi Aas, Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ja Turu linnapea Minna Arve, kutsuvad Läänemere-äärseid omavalitsusi nii Eestis kui ka Soomes kaasama elanikke ranna koristamise talgutele. Koristustalgutega soovitakse juhtida inimeste tähelepanu üha suurenevale keskkonnaohule – mereprügile.

Peaaegu 80% mereprügist moodustab maismaalt merre uhutud rämps. See kahjustab Läänemere habrast ökosüsteemi, sest jäätmed lagunevad looduses väga aeglaselt. Kõige enam tekitab muret plast, mis ei lagune aja jooksul täielikult, vaid muutub väiksemateks osakesteks – mikroplastiks. Uuringud näitavad, et 90%-l merelindudest on kõhus plasti, mis põhjustab tihti nende enneaegse huku. Plast jõuab lõpuks ka inimeste toidulauale, sest seda leidub koguni 25% merekalade seedesüsteemis.

„Pöördume Läänemere-äärsete omavalitsuste poole ettepanekuga korraldada 4. mail 2019 koristustalgud Läänemere, merre suubuva jõe või merega ühendatud veekogu rannas või toetada kohalike elanike algatatud rannatalgute korraldamist“, öeldakse üleskutses. Kolm linnapead soovitavad korraldada sellistel üritustel ka lisategevusi, kus jagatakse osavõtjaile teavet inimmõjust Läänemere keskkonnale. „Oleme valmis jagama nii rannatalgute korraldamise kogemusi kui ka elanikele Läänemerd ähvardavate ohtude tutvustamise ja üldise keskkonnateadlikkuse parandamise kogemusi“, kinnitavad kolm linnapead oma üleskutses.

Tallinn, Helsinki ja Turu teevad aktiivselt koostööd Läänemere kaitseks. 2006. aastal algatasid Helsinki ja Turu linn „Läänemere väljakutse“, millega on ühinenud 270 omavalitsust (sealhulgas Tallinn), eraettevõtet, riigi- ja haridusasutust, vabaühendust ja organisatsiooni. Juba viis aastat järjest korraldame ühiseid rannatalguid „Puhas rand“, kus sajad vabatahtlikud koristavad rannaala. See ei ole ainult koristusaktsioon, vaid ka võimalus suurendada inimeste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest. 18.mail korraldab ka Peterburi linn oma koristustalguid Läänemere rannikul.

Ainult üheskoos saame parandada meid ühendava mere seisukorda.

Hoiame Läänemerd! Hoiame looduse puhta!