Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad välja „Tallinnovation“ innovatsioonikonkursi leidmaks targa linna lahendusi, mis muudab linna teenuseid ja keskkonna veelgi mugavamaks ning kaasaegsemaks nii elanikele kui ka külastajatele.

50 000 euro suuruse toetusfondiga innovatsioonikonkursi eesmärk on võtta kasutusele uusi targa linna lahendusi, mis arendaks Tallinna linna kaasaegsemaks, inimsõbralikumaks, säästlikumaks ja avatumaks. Ettevõtmine elavdab linna ja tehnoloogiaettevõtete koostööd, luues võimalusi uudsete tarkvaratoodete ja -teenuste kasutamiseks. Ühtlasi esitab konkurss koroonakriisi järgselt kõigile ettevõtetele väljakutse uute innovaatiliste ideede ja lahenduste leidmiseks.

Konkurssi korraldab Tallinna linna Ettevõtlusameti tellimusel teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

Tallinna linna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul loovad targa linna lahendused väärtust kõigile. „Tallinnas on juba täna tehtud mitmeid uuendusi – alates 3D linnamudelist ja unikaalsetest kohaliku omavalitsuse e-teenustest, nutikate sensor- või liikuvuslahenduste ning innovaatiliste eraettevõtete lahendusteni. Need on vaid mõned näited. Meie eesmärk on muuta Tallinn targa linna lahendustega konkurentsivõimelise uue majanduse eestvedajaks ja seda tasakaalustatud, rohelises ja turvalises linnakeskkonnas tema kodanikele. Innovatsioonikonkurss on selleks suurepärane võimalus ja aitab sammu pidada tehnoloogia tormilise arenguga,” selgitas Riisalu.

Konkursile oodatakse targa linna ideid, mis pakuvad toimivaid alternatiive nii kasutusolevatele lahendustele kui ka toovad täiesti uue lähenemise järgmistesse fookusvaldkondadesse – turism, ringmajandus, kogukondlikud piirkonnad, e-teenused ja Tallinn-Helsinki koostöö. Innovatsioonikonkursist võivad osa võtta Tallinnasse registreeritud ettevõtted. Idee esitanutel on võimalus saada rahalist toetust, piloteerida oma projekti, saada Tallinna linnalt kontakte, nõuandeid ja vahendeid ning kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarenduse juhi Martin Goroško sõnul on targa linna tehnoloogiad üheks Tehnopoli fookusvaldkonnaks ning linnak ise on mitmete uuenduslike toodete ja teenuste testkeskkond. „Tallinnaga innovatsioonikonkursi korraldamine on loogiline jätk meie teenuste koosseisule. Meil on palju idu- ja kasvuettevõtteid, kelle ideed ja tooted juba praegu linnaruumi nutikaks, säästlikuks ja mõnusaks muudavad. Rahaline toetus ja testkeskkonna valmisolek, teeb asjad valdkonna ettevõtjatele veelgi lihtsamaks. Saame kiiresti lahendused kasutusele võtta, tagasisidet koguda, kohandada ja maailmaturgudele viia,“ rääkis Goroško. Tema sõnul on konkursil osalemine võimalus, millest lihtsalt peab kinni haarama.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol korraldatav Tallinna linna innovatsioonikonkurss „Tallinnovation“ hindamine toimub kahes osas.
Esmalt vaadatakse taotlused üle, küsitakse täiendavat infot ja suheldakse parimate lahenduste leidmiseks taotlejatega.

Teises osas saab parimaid valituid lahendusi esitleda komisjonile, kuhu kuuluvad valdkonna eksperdid nii linnast kui ka Tehnopolist. Maksimaalse toetussumma võib saada kolm lahendust, kuid oodatud on ka mitterahalist panust vajavad ideed, näiteks e-lahenduste testimine, andmete kogumine ja muu taoline. Innovatsioonifondi suurus 2020. aastal on 50 000 eurot.

Kandideerimine on avatud 11. maist ja taotlusi saab esitada kuni 24. augustini 2020. Varakult idee esitamise eeliseks on võimalus tagasiside põhjal oma taotlust täiendada ja lisainfot saada. Konkursi kohta põhjalikumalt lugeda ja taotlusi esitada saab veebilehel: innovatsioonifond.tehnopol.ee.

Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.

Tallinnovation on Tallinna linna rahvusvaheline innovatsioonibränd, mille eesmärk on kaasata ja tutvustada uudsete lahenduste kasutusele võtmist Tallinnas.