Esmaspäevast, 16. novembrist saavad kõik Tallinna elanikud esitada 2021. aasta Tallinna kaasavasse eelarvesse oma kogukonnale meelpäraseid ideid.

Ideid saab esitada digitaalselt koduleheküljel www.tallinn.ee/kaasaveelarve, paberkandjal Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsustes. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saavad elanikud kaasava eelarve kaudu anda oma panuse linnakeskkonna arengusse. „Tallinna kaasava eelarvega saab järgmisel aastal igas linnaosas ellu viia projekti, mille kogukonna elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud. Kindlasti saab kaasava eelarvega leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga linlane anda oma panuse, esitades ideekorjele oma ettepaneku,“ märkis Kõlvart. „Soovime kaasavast eelarvest kujundada hea tava ja traditsiooni, kus linlaste ideedest sünnivad järgnevatel aastatel linnaruumi uued projektid.“

Tallinna kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada kuues kategoorias: lapsed/noored; linnakeskkond; turvalisus; sport; kultuur/vaba aeg; muu. Ideekorje on avatud 16. novembrist 6. detsembrini. Ideekorje lõppedes hindab esitatud ettepanekuid ja nende teostatavust spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, kes kaasab töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja linnaosakogu esindaja. Esitatud ettepanekuid hinnatakse 7.-20. detsembrini lähtuvalt sellest, kas ideed on teostatavad eelarve piires järgmise aasta jooksul.  

Eksperdikomisjoni läbinud ideedega saab tutvuda 22. detsembrist 18. jaanuarini 2021. Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade kaupa. Hääletamine toimub 18.-31. jaanuarini 2021. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti poolt.

2021. aastaks on Tallinna kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt. Summa jaguneb linnaosade vahel järgmiselt: Haabersti 96 120 eurot, Kesklinn 103 380 eurot, Kristiine 89 840 eurot, Lasnamäe 128 060 eurot, Mustamäe 104 860 eurot, Nõmme 92 240 eurot, Pirita 83 480 eurot ja Põhja-Tallinn 102 020 eurot.

Lähemalt leiab infot Tallinna kaasava eelarve kohta www.tallinn.ee/kaasaveelarve.