Tallinna Keskkonnaameti aastaraamat  muutus keskkonnasõbralikumaks - 2018. aasta väljaanne ilmub täismahus ainult veebiversioonis. Esmakordselt saab aasta jooksul toimunud Tallinna Keskkonnaameti tegevustest ja linna keskkonnaseisust lugeda ka vene keeles.

Kokku juba üheksas aastaraamat annab põhjaliku ülevaate tallinlaste elukvaliteeti ning linnalooduse mitmekesisust suurendavatest ja seisundit parandavatest tegevustest kui ka investeeringutest.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on aastaraamat informatiivne ja põnev lugemine kõigile linnakeskkonnast ja looduskaitsest huvitujatele: „Linn tegeleb väga paljude eriilmeliste keskkonnateemade ja projektidega, millest aastaraamat annab kergesti loetava ja kompaktse ülevaate. Kuidas tõstab Tallinn linna liigirikkust? Miks tõime Paljassaarde mägiveised? Kuhu kerkivad lähiaastatel kogukonnaaiad? Aastaraamatus on 41 lehekülge nende ja mitmete teiste linnakeskkonda puudutavate tegevuste kohta,“ kommenteeris Izmailova.

Looduskaitse teemade kõrval saavad lugejad ülevaate Tallinna veekaitse, linnaõhu, jäätmehoolduse, haljastuse, mänguväljakute, lemmikloomade ning keskkonnahariduse alastest tegevustest. Raamatus tutvustatakse ameti haldusalas olevate Tallinna Jäätmekeskuse, Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Kalmistute ja Tallinna Energiaagentuuri saavutusi 2018. aastal.  Esimest korda ilmus aastaraamat lisaks eesti ja inglise keelele ka vene keeles.

Aastaraamatu trükitud lühem versioon annab ülevaate Tallinna Keskkonnaameti ja hallatavate asutuste silmapaistvatest tegevustest 2018. aastal.  Taaskasutatud paberile trükitud aastaraamatu tekste illustreerivad pildid Tallinna loodusväärtustest ja sündmustest. Trükise toimetas, kujundas ja trükkis AKU Collective OÜ. Tõlge valmis Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ poolt. Trükised on kättesaadavad Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse plats 7), Tallinna Keskkonnaameti valvelauas (Harju 13) ja Tallinna Keskkonnaameti üritustel. Aastaraamat on leitav Tallinna Keskkonnaameti veebilehelt.